Tikšanās 3.2.2014-Tēzes īsajai programmai - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Tikšanās 3.2.2014-Tēzes īsajai programmai

Aktivitātes > 2014

Labdien dārgie draugi!

Paldies par aktīvo dalību šodienas 2.2.2014 sanāksmē. Paldies par visu aktivitāti un pacietību. Paldies Kramiņa kungam par ļoti profesionālo un konstruktīvo uzstāšanos izglītības jomā. Paldies visiem par aktīvo dalību diskusijās. Man par to ir patiesi prieks. Man personīgi atvērās acis par daudzām problēmām izglītības sistēmā un skolu ikdienā. Kramiņa kunga uzstāšanās tika arī uzņemta un ja video materiāls izrādīsies tehniski labā kvalitātē, tas tiks arī publicēts tuvākajās nedēļās. (Iepriekš, protams, saskaņojot ar Kramiņa kungu.)  

Mūsu nākošā tikšanās ir paredzēta 3.2.2014 plks. 13:00-17:00 Rīgā, Ādmiņu ielā.

Tiks diskutētas

1) mūsu tēzes īsajai programmai (ne 4000 zīmju programmai); lūdzu katram izvirzīt savas idejas un priekšlikumus īsi un koncentrēti;
2) to partiju īsās programmas, kuras iepriekšējās vēlēšanās nenokļuva Saeimā.

Mūsu ideoloģija atrodama šeit: http://www.suverenssuverens.org/aicinaju…

Ideoloģija ir tas, kas atbild uz jautājumu: "Kādā valstī mēs vēlamies dzīvot?". Vispērējākā stilā tā atrodama arī mūsu vīzijā, kuru kopā ar līdz šim brīdim esošo (garo) programmas uzmetuma melnrakstu atradīsiet šeit: http://www.suverenssuverens.org/latvijas…

Šeit atradīsiet visas 11. Saeimas vēlēšanu īsās programmas: http://www.cvk.lv/cgi-bin/wdbcgiw/base/k…

Tie, kuri nebija uz šodienas tikšanos, bet vēlās turpmāk iesaistīties, lai uzzināt konkrēto tikšanās adresi, rakstiet lūdzu man.

Uz tikšanos rītdien!:)
A.J.

Šeit ir manas idejas un mani priekšlikumi mūsu īsajai programmai:

(Īsā programma)
Latvijas Valsts un Tautas Attīstības Programma


Mūsu attieksme pret visu un visiem ir raksturojama: mīlestībā, atbildībā, atklātībā, cieņā, nesavtībā, vienlīdzībā, taisnīgumā
Mūsu vērtības ir (godbijība pret dzīvību vs. cilvēks), zeme, ūdeņi, gaiss, radība ap mums, latviešu  tauta, valoda un kultūra, tikumība,  godīgums, ticība, tiesiskums, čaklums, gudrība, darbs, mīlestība, daiļums, līksme, saticība, sadarbība, devīgums, taisnīgums
·         Par pašnoteiktu un pašnodrošinātu Latviju!
·         Pamatvērtību atjaunošana sabiedrībā un solidāras sabiedrības stiprināšana, kas ir tautas pastāvēšans garants. Mērķis istenojams, ieviešot progresīvo nodokli, maksājot cieņas pilnu bērnu un māmiņu naudu, audzinātāju, skolotāju un citu sabiedrībai nozīmīgu pienākumu izpildītaju atalgojumu un stiprinot sabiedrībā izpratni par solidaritātes nozīmi, lai saglabātu vienotu tautu Latvijā. Bez solidaritātes izmirst tauta.
·         Tautas varas kā suverēna stiprināšana Latvijas Republikā, ieviešot tiešo demokrātiju ar regulāriem obligātiem un tautas izvirzītiem referendumiem.
·         Demogrāfija: Tautas skaita stabilizēšana, dzimstības veicināšana, tautas veseības stāvokļa uzlabošana, sociālo rādītaju uzlabošana, to vērtēšana augstāk par ekonomikas rādītajiem
·         Naudas un banku sistēmas reforma: Ieviest Latvijas Republikā suverēnu un demokrātisku norēķinu sistēmu (naudu), kura kalpotu visai sabiedrībai, veicinātu tikumīgu un solidāru ienākumu sadali un vispārēju tautas labklājību. Iespējama pakāpeniska ieviešana.
·         Finanses: Mazināt ienākumu nodokļu nastu, ieviest progresīvo nodokli, izmainīt pievienotās vērtības nodokļu likumu, paaugstinot nodokli luksus precēm un samazinot līdz nullei pirmajām nepieciešamības precēm, kā pārtikai (iespējams diferencētu nodokli atkarībā no preces „piesārņojuma”, „kaitīguma” un atkarībā no izcelsmes (vietējā vai importa prece)), panākt importa un eksporta līdzsvaru, panākt bezparādu budžetu, samazināt birokrātiju
·         Tautsaimniecība: Radīt jaunu valsts uzņēmējdarbību, jo īpaši valsts pasūtījumu izpildei, kas radītu jaunas darba vietas, radīt attīstības komisijas visās ražošanas un rūpniecības nozarēs, kuru pamatmērķis būtu rast un pētīt uzņēmējdarbības (privātās un valsts) iespējas Latvijā, lai veicinātu sabiedrības pašnodrošinātības mērķa īstenošanu

Turpinājuma tēmas, par kurām man vēl nav definēti mērķi vai idejas:
·         Kultūras politika:
·         Izglītība:
·         Vides aizsardzība:
·         Lauksaimniecība:
·         Tieslietas:
·         Veselības aizsardzība un aprūpe:
·         Infrastruktūra:
·         Reģionu attīstība:
·         Ārējā politika:
·         Valsts drošība:

 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu