Tiem, kuri piedalās - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Tiem, kuri piedalās

Aktivitātes > 2014

Labdien draugi un domu biedri!

Nu jau esmu vairākkārtēji aicinājusi un mudinājusi Jūs iesaistīties politiskajās aktivitātēs Latvijā. Aicinājusi Jūs nebaidīties sasmērēt, savas baltās un tīrās rokas.  Jo ir pienācis pēdējais laiks, ja mēs vēl gribam glābt Latviju un Latvijas tautu no iznīcināšanas.  Politika ir tik netīra, cik netīri esam mēs paši. Ja mēs esam netīri, tad mūsu politiskās aktivitātes būs tikpat netīras vai pat vēl netīrākas.

Šoreiz rakstu tiem, kuri nolēmuši sadarboties tieši ar mani. Gribu Jums mazliet tuvāk pastāstīt, kā plānota sadarbība un kā Jūs tieši varat iesaistīties.

Es Jūs aicinu piedalīties veidot tautas alternatīvo piedāvājumu saeimas vēlēšanām šoruden 4. oktobrī.  Laika mums vel ir pietiekoši. Pietiekoši laika, ja tūlīt uzsāksim aktīvi rīkoties. Bet nav vairs laika slinkošanai, atrunām un bailēm.

Mēs esam tauta! Tauta Latvijā ir suverēns! Suverēns ir tas, kam pieder augstākā vara. Nu mums ir pienācis laiks rīkoties pašiem! Pašiem ņemt grožus rokās! Pašiem lemt, vai mēs gribam dzīvot savā dzimtenē Latvijā, vai mēs vienaldzībā vai pat priekā gribam izzust Eiropas Savienībā un Pasaulē! Tā ir mūsu izvēle!

Tautai, kura lemj savu likteni, nav jābūt visiem doktoriem, profesoriem, direktoriem, kontrolieriem un citu augstu amatu un titulu īpašniekiem! Mēs taču gribam lemt par mums pašiem! Un mēs esam dažādi! Mēs esam mūsu tautas pārstāvji, tāda kāda tā ir!

Atgādināšu par mūsu idejām, vīziju, mērķiem un uzdevumiem:

Ideoloģija ir ideju kopums, kas atbild uz jautājumu „Kādā valstī mēs vēlamies dzīvot?” Mūsu atbilde ir sekojoša. Mēs iestājamies par:

 • Pašnoteiktu un pašnodrošinātu Latviju - neatkarīgu un suverēnu valsti

 • Tiešo demokrātiju ar obligātiem un tautas ierosinātiem regulāriem (2x gadā) referendumiem

 • Solidāru un sociāli atbildīgu valsti un sabiedrību

 •      tādu vidi uzņēmējiem, kas veicinātu pilnīgu valsts pašnodrošināšanos ar pārtikas precēm un maksimāli iespējamo pašnodrošināšanos ar sadzīves precēm

 •     Solidāru nodokļu sistēmu kā sabiedrības labklājības pamatu

 •             Progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN)

 •             Nulles PVN pirmajām nepieciešamības precēm

 •             Luksus PVN luksus precēm un pakalpojumiem

 •      Bezmaksas izglītību ieskaitot augstāko izglītību visiem iedzīvotājiem

 •      Valsts garantētu veselības, nespējas  un vecuma nodrošinājumu

 • Demokrātisku monetāro (naudas) politiku

 •     Nauda, kura kalpo visas sabiedrības interesēm un ne tikai kapitāla turētāju interesēm

 •     Naudas emisija Valsts neatkarīgas iestādes rokās (monetatīvā vara)

 • Tikumīgām savstarpējām attiecībām un latviskām vērtībām Latvijā

 • Tautas labklājības celšanu

 • Valsts uzņēmējdarbības atjaunošanu stratēģiskās nozarēs un valsts pasūtījumu izpildei


Šī ir tā pamatideoloģija, zem kuras es vēlos ar Jums sadarboties. Ar izteiktiem nacionālistiem vai liberāļiem es nevēlos sadarboties. Tāda politika iznīcina Latviju manā skatījumā.

Vīziju
atradīsiet šeit: http://www.suverenssuverens.org/v-zija.html


Kā var iesaistīties? Kādi sadarbības veidi ir iespējami un iedomājami?


Iesaistīties Jūs varat, kā vien vēlaties, atkarībā no Jūsu spēkiem, spējām un iespējām.

Varat izplatīt šo ziņu, varat piedāvāt telpas, līdzekļus (naudu), varat iesaistīties, printējot un izplatot dažādos materiālus, ja izveidosies partija un nolems braukt un informēt cilvēkus dažādās vietās, būs vajadzīgas automašīnas un šoferi, varat iesaistīties rakstot savas brošūras, varat veidot interneta lapu, varat piedalīties programmu izstrādē un vēl visdažādākajos veidos. Visi nevar visu, bet katrs var kaut ko!

Ja vēlaties sadarboties, noteikti ziņojiet! Šim nolūkam veidošu dalībnieku sarakstu.

Kā var rakstīt programmu?

Jebkurš no mums ir spējīgs izdomāt un arī uzrakstīt programmu savā nozarē. Tajā lauciņā, kurā orientējas. Jebkura nozare ir visas lielās valsts sistēmas sastāvdaļa, jeb apakšsistēma. Tātad jebkurš spēj aptvert un izdomāt, kā jāmaina sistēma. Ja ne visa, tad vismaz tā daļiņa, kura viņu tieši darba ikdienā skar.

Kā to darīt?

Paņemiet vienu stundu laika, paņemiet papīra lapu un zīmuli, padomāt, kādā tēmā Jūs orientējaties, kas ir Jūsu specialitāte, kas ir tie jautājumi un problēmas, ar kurām Jūs ikdienā saskaraties. Ja esat skolotāja, tad sākat ar izglītības sistēmu, ja uzņēmējs, tad par tiem jautājumiem, kas veicina vai bremzē Jūsu uzņēmējdarbību, ja esat mamma, tad par to, kas priecē un kas traucē Jūs pildīt mammas uzdevumus, ja esat ārsts, tad par to, kas ļauj Jums veikt savu darbu pēc Jūsu sūtības un kas to traucē, utt.

Uzrakstiet uz papīra lapas (var, protams, datorā), pozitīvās un negatīvās puses; kas Jums patīk, un kas nepatīk, kas veicina un atbalsta Jūsu darbu un izaugsmi, kas traucē un bremzē? Kuras ir tās lietas, kuras Jums nepatīk? Kādēļ Jums tās nepatīk? Vai tās nepatīk tikai Jums, tad varbūt tās ir Jūsu personīgās problēmas, bet, ja Jūs zināt, ka tās nepatīk arī daudziem citiem (skolotājiem, vecākiem un bērniem vai citu profesiju brāļiem vai māsām) tad jau tās ir sistēmas problēmas.

Otrais solis: Domājiet, kā šos mīnusus varētu pārvērst par plusiem. Kas būtu jādara? Pierakstiet savas idejas. (Jo nepieturētas tās, mēdz ātri aizlidot.) Varbūt pat zināsiet kā jāmaina? Un te jau izveidojas garā programma. Pilnai garajai programmai par katru tēmu, piemēram, tautsaimniecība, nevajadzētu būt garākai par 2-3 rindkopām. Ja Jūsu piedāvājums ir tikai viena rindkopa vai pāri teikumi, tas arī nav nekas niecīgs vai nepilnīgs. Apvienojot šādas, atsevišķas idejas arī veidojas pilns mērķu pāraksts par šo nozari.

No garā apraksta mēģina izvilkt vienu vai divus teikumus (varbūt pietiek ar pāris frāzēm) un izveidojas jau īsā programma.

Speciālisti Jūsu vidū izveidos vai jau ir izveidojuši vēl trešo aprakstu – profesionālo aprakstu, kurā tie jau ievieto plašāku analīzi, izvērtējumu, iespējams, aprēķinus, metodes, instrumentus, pat likumprojekta izstrādes, kas veicinātu šādu mērķu ātrāku virzīšanu un īstenošanu. Bet tas nav jāprot visiem! Mēs taču esam tauta – suverēns! Tautai pietiek ar to, ka tā spēj konkrēti definēt (nosaukt) savus mērķus. Speciālisti vienmēr atradīsies, kuri izdomās šo mērķu īstenošanas mehānismus.

Saimniekam nav jāzina, kā katra mašīna darbojas, cik un kādas skrūves jāskrūvē, kāda datorprogramma nepieciešama. Bet saimniekam ir jāzina, ko viņš grib galarezultātā sasniegt. Tādu komandu viņš arī dod saviem izpildītājiem un direktoriem. Mūsu gadījumā priekšstāvji ir Saeimas deputāti, bet izpildītāji ir pārvalde.

Programmas rakstīšanu jau esmu iesākusi. Šeit Jūs varat apskatītes, kas jau ir iesniegts: http://www.suverenssuverens.org/programma-top---tabula-.html Bet šeit ir programmas nepabeigts melnraksts: http://www.suverenssuverens.org/piln--programma--nepabiegts-melnraksts,-22.02.2014.-.html Īso pagaidu programmu arī atradīsiet tabulas beigās.

Kas jādara pēc tam, kad būsiet uzrakstījuši savas idejas?

Savu ieteikumu programmai, lūdzu sūtiet man! Es to ievietošu pagaidu lapā www.suverenssuverens.org sadaļā aktualitātes – Programma top! Tabulā, norādot Jūsu vārdu un iesniegšanas datumu. Jo, iespējams, tiks iesniegti uzlabojumi un vairāku dalībnieku varianti.

Kas notiks tālāk?

Ja būs pieteikušies vismaz 200 aktīvistu un vismaz 20 personas iesaistīsies programmas veidošanā, tad tiks organizēta tikšanās klātienē. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka Jūs ziņosiet par jelkāda veida sadarbošanos šajā alternatīvajā piedāvājumā uz nākamajām Saeimas vēlēšanām. Jo tikai pie šī nosacījuma, ja ir nepieciešamais minimālais skaits partijas dibinātāju, ir vērts arī rīkot tikšanos.

Tikšanās reizē mēs diskutēsim un spriedīsim par iesniegtajiem priekšlikumiem gan garajai, gan īsajai programmai. Pieņemsi, balsošanas kārtībā, labākos variantus.
Otrajā tikšanās reizē apspriedīsim iepriekšējā reizē pieņemto kopsavilkumu, pieņemsim (balsojot) galīgo variantu un dibināsim partiju. Lai partiju dibinātu, nepieciešams vismaz 200 biedru. Ja ierodas 199 biedri, tad partiju nevar nodibināt.

Trešajā tikšanās reizē (varbūt arī otrajā, ja laika pietiek) jāspriež arī par vēlēšanu kampaņu. Kā mēs to darīsim, kādas ir mūsu iespējas, kādi mums līdzekļi, kādi varianti? Uz šodienu varu Jums paziņot, ka nekādi lielie sponsori nav gaidāmi. Varbūt situācija vēl izmainīsies. Bet es īpaši arī nemaz nevēlos iesaistīt nekādus naudīgus sponsorus. Jo tad automātiski veidojas pakļautība. Lielie sponsori vēlas arī lielu izdevību no tādas sponsorēšana. Uzņēmējs iegulda savu naudu ar peļņas mērķi. Tas nozīmē, ka sponsori visticamāk cerēs un velēsies ietekmēt vai lobēt tieši vai pastarpināti mūsu tālāko darbību. Centīsies pielāgot mūsu tautas mērķus savas uzņēmējdarbības interesēm, sliktākajā gadījumā, piespiedīs virzīt viņiem izdevīgus likumprojektus. Mēs vairs nebūsim brīvi, vairs nebūsim tautas pārstāvji un tautas interešu nesēji. Tas mūs apķēzīs. Un to es nevēlos.

Neaizmirsīsim mūsu vīziju! Labklājība tautai un mūsu zemītei!

Tādēļ jārēķinās ar pašu spēkiem, pašu laiku, pašu naudu, pašu gudrību, pasu tikumu! Tā nav mūsu vājība, bet gan mūsu stiprā puse!

Kas notiks pēc tam, kad būsim dibinājuši savu partiju?

Pēc tam mūs sagaida darba pilna vasara! Būs smagi un grūti. Bet būs arī gandarījums! Mēs iepazīsim labāk savu dzimteni! Izbraukāsim to krustām un šķērsām ar savu alternatīvo tautas piedāvājumu. Viss atvaļinājums būs jāvelta tikai šim vienam uzdevumam. Un ne tikai atvaļinājums!

Bet kas notiks pēc vēlēšanu kampaņas?

Pēc tam mēs ievāksim savus darba augļus. Kādi tie būs, es diemžēl nevaru paredzēt. Neesmu pareģe. Rezultāti būs atkarīgi no mums visiem! J


Lai mums veicas! Lai mums spēks! Lai mums gudrība! Lai mums izturība pietiek, lai saticība mūs vada. Lai Laime ir ar mums! Jo mēs esam tauta un tāda arī vienmēr paliksim!
J
Dievs svētī Latviju un Latvijas tautu!

Gaidīšu Jūsu pieteikumus.
Ar cieņu,
A. Jotkute

 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu