Rezolūcija - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Rezolūcija

Aktivitātes > 2015

Projekts - rezolūcija


Sagatavots ciklā „Baltu sakrālais mantojums” 6.konferences VIENOŠANĀS LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ laikā, Latvijā, Ādažos 22.-23.11.2014.
Rezolūcija sagatavota iesniegšanai
Latvijas valdībai
UNESCO pārstāvniecībai Latvijā

Etniskā kultūra ir ikvienas tautas nemateriālā kultūras mantojuma (NKM)– tautas morāles, ētikas un garīgās pasaules izpratnes - paudēja. UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu (likums stājies spēkā 2004. gada 16. decembrī) ir jābūt katras dalībvalsts prioritāšu degpunktā, jo, kā teikts konvencijā ”globalizācija rada nopietnus draudus nemateriālajam kultūras mantojumam, veicinot tā degradāciju, izzušanu vai iznīcināšanu”. Lai tauta varētu saglabāt savu neatkārtojamo identitāti, tai jāsaglabā ne tikai prasmes, bet visas tradīcijas, arī tās, kas atspoguļojas Saules gada ritā. Tas uzliek par pienākumu Latvijai kā UNESCO dalībvalstij veikt izmaiņas esošajā KULTŪRAS KANONĀ:

·         ietvert tajā visus Saules gadskārtas svinamos laikus (ietverti ir tikai Jāņi – vasaras saulstāvji) – Jumjus, Apjumības(rudens saulgrieži), Mārteņus, Ziemassvētkus (ziemas saulstāvji), Meteņus, Lieldienas (pavasara saulgrieži), Ūsiņus -, kas visi ir svinami saskaņā ar tautas tradīciju - Saules gada ritu;

·         veidot izpratni vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī par NKM nozīmi, nodrošinot tā savstarpēju atzīšanu un saglabāšanu;

·         nodrošināt NKM dzīvotspēju, vērtības nostiprināšanu un tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm, it īpaši ar formālās un neformālās izglītības palīdzību.
Atzīstot, ka pastāv kopējas vēlmes un rūpes par cilvēces NKM saglabāšanu, pieprasām Latvijas valdībai darīt visu iespējamo, lai UNESCO Konvencijā nospraustie mērķi tiktu realizēti dzīvē.PROJEKTU izstrādāja un konferences laikā iesniedza apspriešanai „Nodibinājums Māras loks” ( t: 29511148, e-pasts: irena.saprovska@gmail.com)

Vairāk skatīt mājas lapā www.marasloks.lv

 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu