Mūsu vērtības - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Mūsu vērtības

Ceļam jaunu Latviju

Šeit plānots izvietot mūsu tautas vērtības. Jūs esat sirsnīgi aicināta/aicināts piedalīties apkopot mūsu kopējās vērtības.


11139-0
Es nekāptu kumeļâi
Pēc bajàra meitiņàm:
Diža slave, mazs tikums
Bajàriņa meitiņàm.

Visa Dieva pa-Saulīte
PILNA mazu šūpulīšu.
KĀ to vienu šūpināja,
citi LĪDZI ŠŪPOJĀS

 

Jaunā Latvija ceļama uz Latvijas un Latvijas teritoriju izsenis apdzīvojošo tautu kultūrvēsturiskajām tradīcijām un vērtībām; uz mūsu tautas kultūras bagātību, mūsu Dainām, ticību un ticējumiem. Jaunās Latvijas valsts pamatā liksim mūsu tautas tikumību, godīgumu, taisnīgumu un atbildību par visu un visiem.


Latvijas Valsts un Tautas Attīstības Programma
Preambula (ievads) – Latvijas suverēna valsts (vīzija) redzējums

Laimīga un pilnvērtīga cilvēka dzīve pašnoteiktā un pašnodrošinātā valstī ar savu,  valstij (sabiedrībai) un pilsoņiem piederošu zemi un teritoriju, saviem produkcijas līdzekļiem un tautsaimniecības apriti nodrošinošu preču un pakalpojumu raitas apmaiņas veicinošu instrumentu, valstī,  kurā ir tīrs gais, tīri ūdeņi, tīra zeme un apkārtējā vide, domu tīrība, nodrošināta visa veida infrastruktūra, kur ir tikumīga, taisnīga un atbildīga valsts sistēma, visa veida drošība, tiesiskums, veseības aprūpe, kur cilvēks var piedzimt vesels,  iegūt pilnvērtīgu un lietderīgu audzināšanu un izglītību, garīgi un fiziski pilnveidoties, iegūt profesionālo izglītību, strādāt savā profesijā savā dzimtenē pie tikumīgām darba deveja un darba ņēmēja attiecībām, izveidot ģimeni, kopt savu kultūru, radīt bērnus, nodot tālāk savas zinības, prasmes, iemaņas un pieredzi nākamajām paaudzēm un saņemt tikumīgu vecuma nodrošinājumu.
Dzīvot pašnoteikti un pašnodrošināti uz savas zemes un nebūt nevienam ne par ko parādā.


Mūsu vērtības ir (godbijība pret dzīvībau vs. cilvēks), zeme, ūdeņi, gaiss, radība ap mums, latviešu  tauta, valoda un kultūra, tikumība,  godīgums, ticība, tiesiskums, čaklums, gudrība, darbs, mīlestība, daiļums, līksme, saticība, sadarbība, devīgums, taisnīgums

Mūsu attieksme pret visu un visiem ir raksturojama: mīlestībā, atbildībā, atklātībā, cieņā, nesavtībā, vienlīdzībā, taisnīgumā  

Atvainojiet, šī lapa vēl tikai top.

Jūs esat laipni aicināta/aicināts piedalīties tās tapšanā.

Lai piedalītos šīs lapas tapšanā jāsūta vēstule lapas administratorei.

 
 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu