Mūsu mērķi - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Mūsu mērķi

Ceļam jaunu Latviju

Mūsu pamatmērķi vai gala mērķi

Laimīga, droša un pilnvērtīga dzīve cilvēkam ar iespējām attīstīties un pilnveidoties veselīgā apkārtējā vidē.

Atslēgas vārdi:

 • laimīga un pilnvērtīga dzīve cilvēkam

 • iespēja cilvēkam attīstīties un pilnveidoties

 • veselīga apkārtējā vide


Pakārtotie mērķi, kuri jāsasniedz, lai īstenotu gala mērķi

1.
Valsts - teritorija, kura dotu iespēju īstenot mūsu gala mērķus. Valsts pati neko nevar dot. Dot var pārvalde. Tādēļ nepieciešama tāda pārvaldes sistēma, kura radītu valstī tādus apstākļus, kuros mēs varētu sasniegt savu gala mērķi. Līdzšinējā parlamentārā demokrātija m
ūsu valdībai nav devusi iespēju radīt vidi valstī, kur mēs varētu īstenot savu gala mērķi. Tādēļ vajadzīga cita pārvaldes sistēma. Viens no variantiem ir ieviest Latvijā tiešo demokrātiju ar noteiktiem obligātiem un opcionāliem (ne obligātiem, bet iespējamiem) regulāriem referendumiem.

Atslēgas vārdi:

 • nepieciešama no šodienas parlamentārās demokrātijas atšķirīga pārvaldes sistēma

 • viens variants: tiešā demokrātija ar obligātiem un opcionāliem (ne obligātiem, bet iespējamiem) regulāriem referendumiem


2.
Lai panāktu valsts sabiedriski-politiskās iekārtas maiņu nepieciešams politiskais spēks, kas to izvirzītu tautas nobalsošanai. Arī šeit pastāv vairākas dažādas iespējas
, politisko iekārtas maiņu izvirzīt tautas nobalsošanai (referendumam). Ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) klajo pret-sabiedrisko nostāju un tās nesamērīgo varu pār suverēna varu, šāds ceļš visticamāk negūtu panākumus. Otrs variants ir izveidot politisko spēku, kurš izvirzītu savā programmā šādu sabiedriski-politiskās iekārtas maiņu. Saskaņā ar šodienas likumdošanu tā varētu būt politiska partija, kura ar nepieciešamo balsu skaitu nokļūst Saeimā un tur ierosina nepieciešamos likumprojektus.

Atslēgas vārdi:

 • nepieciešams politiskais spēks, kas izvirzītu savā programmā sabiedriski-politiskās iekārtas maiņu


3.
Lai īstenotu mūsu galvenos mērķus ir nepieciešama neatkarīga, suverēna valsts. Mūsu galamērķus mēs nevaram arī sasniegt būdami Eiropas Savienības (ES) vasaļi. Mēs diemžēl esam šajā savienībā tikai vasaļi un ne pilnvērtīgi savas valsts pārstāvji, jo ES parlamentā Latvijai ir tikai
1,1 procenti balsis. Tātad šajā struktūrā mēs nekad nesasniegsim savus gala mērķus. Pat apvienojoties ar līdzīgi domājošiem, ES mūsu mērķi netiks īstenoti. ES pamatbūtība un apvienošanās mērķis ir brīvās tirgus ekonomikas saglabāšana, regulēšana un izplatīšana kapitāla arvien lielākas koncentrēšanas interesēs un ne cilvēka laimīgas un pilnvērtīgas dzīves veicināšana. Savienībā uz citiem principiem un citām vērtībām varbūt būtu iespējams sasniegt arī mūsu gala mērķus.

Tādēļ, lai sasniegtu mūsu gala mērķus mums jākļūst par neatkarīgu valsti. Latvija ir pilnībā spējīga sevi pašnodrošināt ievērojot samērīgu
sabalansētu nepieciešamo ārējo (importa-eksporta) tirdzniecību. Lai kļūtu par neatkarīgu valsti ir nepieciešama suverēna politika sekojošās valsts jomās: monetārā politika, iekšējā politika, ārējā politika, drošības politika un kultūras politika.

Atslēgas vārdi:

 • nepieciešams atgūt Latvijai neatkarīgas valsts statusu, tas nozīmē, ka jāatgūst

 • neatkarīga monetārā (naudas) politika

 • neatkarīga iekšējā politika

 • neatkarīga ārējā politika

 • neatkarīga drošības politika

 • neatkarīga kultūras politika


Paskaidrojumi

Kādēļ šeit minētas tieši šīs piecas valsts suverenitātes?
Tādēļ, ka monetārā suverenitāte kā pamatnosacījums dod iespēju iegūt iekšējās un ārējās politikas suverenitāti. Sava neatkarīga savstarpējo norēķinu sistēma ietekmē arī valsts ārējo un iekšējo drošību, kā arī rada iespēju veicināt savas kultūras kopšanu un attīstīšanu.

Kādēļ šeit nav minēta ekonomikas suverenitāte?
Tādēļ, ka ekonomika, tāpat kā izglītība, veselība, dzimstība, vecuma nodrošinājums, infrastruktūrā, likumdošana, nodarbinātība, u. c. pieder pie iekšējās politikas. Tie ir iekšējās politikas dažādie komponenti.


4.
Lai sasniegtu 3. pakārtoto mērķi nepieciešams politiskais spēks, kurš tāpat kā 1. pakārtotā mērķa realizēšanai, izvirza valsts neatkarības atgūšanas likumprojektus līdzīgi kā tas norādīts 2. pakārtotajā mērķī.

Atslēgas vārdi:

 • Nepieciešams politiskais spēks, kurš izvirzīs tautas nobalsošanai jaunās tiešās demokrātijas sabiedriski-politiskās sistēmas ietvaros likumprojektu par nepieciešamību Latvijai atgūt savu valstisko neatkarību.


5.
Jāizveido
sabiedriskais spēks, kurš izvirzīs 1. līdz 4. punktā norādītos mērķus. Sabiedriskais spēks ir sabiedrības organizēšanās zem kopīgiem mērķiem. Sabiedriskais spēks ir tikai tad spēks, ja tā pārstāvji izprot situāciju, ir suverēni savos uzskatos un spēj tos suverēni pārstāvēt un izplatīt, spēj adekvāti izanalizēt situāciju, un spēj ievirzīt skaidrus risinājumus.

Atslēgas vārdi:

 • Nepieciešams jauns sabiedrisks spēks ar visaptverošu izpratni, kurš spētu izvirzīt un sekmīgi aizstāvēt 1. līdz 4. punktā norādītos mērķus. Tas ir sabiedriskais spēks ar visaptverošu izpratni, kurš pārvēršas par politisku spēku.


6.
Lai izveidotu sabiedrisku spēku ir nepieciešams apvienoties gribošiem un varošiem domubiedriem.

Atslēgas vārdi:

 • nepieciešama domu biedru apvienošanās un sadarbība


7.
Jāatrod domu biedri. Šī lapa ir veidota kā iespēja atrast domu biedrus. Tā ir tikai viena iespēja blakus daudzām citām. Pretēji domājošiem cilvēkiem nav jēgas apvienoties. To apvienošanās būs tikai neauglīgu diskusiju pulciņš. Ir jāapvienojas cilvēkiem ar līdzīgiem uzskatiem un vienādiem mērķiem. Šādu cilvēku diskusijas un domu apmaiņas būs produktīvas un auglīgas. Domājot un radot vienā virzienā, iespējams arī virzīties uz priekšu, izvirzīto mērķu virzienā. Domājot pretējos virzienos, nav virzīšanās, ir tikai kustēšanās. Skaidrs ir arī, ka apvienoties cilvēkiem ar dažādiem gala mērķiem ir neproduktīvi. Tas ir tāpat, kā ja viens vēlas braukt no Rīgas uz Saldu, bet otrs uz Tukumu, diez vai viņiem būs jēga braukt kopā, lai arī virziens it kā abiem ir uz Rietumiem. Šāds kopējs nekonkrēts virziens kā "rietumi" acīm redzot nenovedīs ne vienu
, ne otru braucēju līdz mērķim. Dažus kilometrus viņi var pabraukt kopā, bet tad viņiem katram braucams savs ceļš, sasniedzams savs atšķirīgs mērķis.

Pat tad, ja viena mērķis būs laimīga un pilnvērtīga cilvēka dzīve, bet nebūs vēlme saglabāt veselīgu apkārtējo vidi, bet otra mērķis būs saskaņā ar šīs lapas pirmo mērķi, tad šādu cilvēku sadarbībai nav nekādas jēgas, jo to gala mērķī ir konflikts. Vienam ir svarīga arī veselīga apkārtējā vide un tās saglabāšana, otram ir svarīgs tikai cilvēks, bet apkārtējā vide ir vienaldzīga vai mazsvarīga.

Diskusijas ir vēlamas un nepieciešamas par to, ar kādiem instrumentiem, kādā ceļā sasniedzami mērķi. Diskusijas ir arī iespējamas par pakārtoto mērķu svarīgumu un hierarhiju.

Atslēgs vārdi:

 • nepieciešami īsti domu biedri ar vienādiem mērķiem


Mērķu sasniegšanai nepieciešamā rīcības hronoloģija:

Rīcības hronoloģija iet pretējā virzienā mērķu h
ierarhijai. Jo vispirms tiek sasniegts zemākais mērķis, kas dod iespēju sasniegt nākamo, hierarhijā mazliet augstāku mērķi, u.t.t. Līdz sasniedz augstāko mērķi.

1. Aptvert situāciju Latvijā un atrast domu biedrus.

 • Nojausma par to, ka situācija Latvijā ir katastrofāla. (Ja Jums šķiet, ka situācija Latvijā ir diezgan laba, ka Latvija ir pozitīvi attīstījusies pēdējos 22 gados, tad šī interneta vieta pilnīgi noteikti nav priekš Jums.)

 • Tādēļ nepieciešama salīdzināšana ar situāciju iepriekš un situāciju citviet.

 • Pārliecība par to, ka situācija Latvijā nav nejaušība, likteņa untumi.

 • Pārliecība par to, ka situāciju var izmainīt par labu Latvijas sabiedrībai.

 • Pārliecība par to, ka Latvija var būt neatkarīga valsts.

 • Pārliecība par to, ka mūsu mērķu sasniegšanai nepieciešams atgūt Latvijas neatkarību. (Ja Jums šķiet, ka Latvija ir neatkarīga valsts, un Latvijas valdība valda un rīkojas Latvijas sabiedrības interesēs, tad šī lapa noteikti nav priekš Jums.)


2. Cilvēkiem, kuri ir līdzīgi aptvēruši pirmajā punktā minēto situāciju Latvijā ir jāgrib un jāspēj apvienoties:

 • jāgrib un jāspēj sadarboties

 • jāgrib un jāspēj ieguldīt sadarbībā savu brīvo laiku

 • jāgrib un jāspēj ieguldīt sadarbībā savu enerģiju

 • jāgrib un jāspēj ieguldīt sadarbībā savus brīvos līdzekļus

 • jāgrib un jāspēj vienoties par regulāriem kopdarbības saietiem

 • jāgrib un jāspēj organizēties (arī sadarbības grupās)

 • jāgrib un jāspēj kopā un individuāli domāt, izvērtēt un izvirzīt priekšlikumus

 • jāgrib un jāspēj kopā lemt

 • jāgrib un jāspēj pārņemt atbildību par atsevišķiem jautājumiem

 • jāgrib un jāspēj pārņemt atbildību par atsevišķiem uzdevumiem

 • jāgrib un jāspēj pārņemt atbildību par atsevišķiem projektiem

 • jāgrib un jāspēj panākt izmaiņas Latvijā

 • jāgrib un jāspēj izveidot sabiedrisko un politisko spēku

 • jāgrib un jāspēj nokļūt Saeimā, lai īstenotu savus izvirzītos pakārtotos mērķus (ja domubiedri sadarbībā ir izvirzījuši šādu mērķu sasniegšanas ceļu).


3. Jāizveido sabiedriskais spēks, kurš izveidos nepieciešamos likumprojektus, izvirzīto pamatmērķu un pakārtoto mērķu sasniegšanai.

 • Šī spēka rīcības plāns un organizēšanās ir lemjama domubiedru sadarbības ietvaros.

 • Jāpieaicina nepieciešamie nozaru speciālisti.


4. Izveido vēlamo politisko spēku. Kāds būs šis politiskais spēks, lemj domubiedru sabiedriskais spēks.

5.
Jāatgūst Latvijai neatkarīgas valsts status.

6.
Paralēli ar 5. punktu jāmaina valsts sabiedriski-politiskā iekārta.

7.
Pie atbilstošas jaunas likumdošanas, tiešās demokrātijas un politiski izglītotas nemanipulējamas sabiedrības, paveras iespēja īstenot Latvijas sabiedrības galveno mērķi.


 

Zem teksta ir ievietota shēma. Tā Jums palīdzēs saprast vieglāk tekstu. Savukārt teksts palīdzēs izprast arī shēmu.

 
446 Komentāri
Average Vote: 4.9/5

Edijs
2014-02-11 06:14:24
Labrīt, godīgi sakot esmu mazliet samulsis, jo kaut ko tik gaišu, atceros tikai no pasakām. Paldies par to un par ieguldīto darbu tā tapšanā, vismaz pameta vientulības sajūta. Līdz šim dzirdēju tikai savu paziņu nievas, par manu ideālismu un par to, ka paēdis no ideālisma nebūsi. Viņiem protams ir taisnība, jo sistēma radīta viltīgāko un nežēlīgāko kretīnu izaugsmei un labklājībai.
Tādēļ esmu kur esmu, ar vēlmi to mainīt.
Sanija straume
2015-07-12 19:39:09
Labdien,
Es mílu šo ideju un domaju to pašu. Reiz pa reizej vajag kautko darit.
2015-07-23 16:25:35
Hello!
viagra , cialis ,
2015-07-23 19:56:42

Is there sildenafil citrate-like medicine for women available in India - India Travel Forum | IndiaMike. Generic for cheap tadalafil What Cialis en france a Vasovasostomy.
2015-08-01 23:07:39

canadian viagra official prescribing information for healthcare professionals. Sometimes, there like canadian viagra puns them, for educational mission at Camp Forlorn Hope about cailis. How to get in Images for viagra pills gold (/images? Among the years working for the vehicle was milwaukee cialis professional fda gerald p. Lawyers for Melanoma Skin Cancer from viagra pills ↓ Call Now!
2015-08-03 22:08:15

Gardening for what what what some saints have full of viagra kaufen in hamburg. Food and pestle an afoul of comparison between cialis for sale collaborative teams.
2015-08-06 03:29:46
2015-08-24 18:40:56
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2015-08-29 16:54:19

If you are taking nitrates for angina, Do check with your doctor before takingviagra. Ability glasses are most of the cialis dose for bph treated to make it hotter to solve the pains.
2015-08-30 10:45:09
2015-08-30 19:12:50
2015-08-31 03:13:23
2015-09-08 03:48:20
2015-09-10 19:18:54
2015-09-11 05:29:43
2015-09-23 14:11:07

The market for Cialis is huge - following the runaway success of order viagra. Viagra versus cialis professional, generic for cialis tadalafil .
2015-09-26 10:35:41

viagra>cialis online dose for bph for several drops, and mention opportunity of your field.
2015-09-30 18:22:32

buy viagra>buy cialis online overnight (tadalafil) is a patent for Climate Justice!
2015-10-15 00:00:40
2015-10-18 02:17:24
nha dep
2015-10-22 03:07:40
http://nhadep.com
http://nhadep.com
http://nhadep.com/thiet-ke-nha-dep/thiet-ke-nha-pho-dep.html
http://nhadep.com/thiet-ke-nha-dep/thiet-ke-nha-pho-dep.html
http://nhadep.com/thiet-ke-nha-dep/thiet-ke-biet-thu-dep.html
http://nhadep.com/thiet-ke-nha-dep/thiet-ke-biet-thu-dep.html
http://nhadep.com/thiet-ke-nha-dep.html
http://nhadep.com/thiet-ke-nha-dep.html
2015-11-03 20:55:02
2015-11-04 06:51:44
2015-11-06 12:26:48
2015-11-12 15:04:43

cheap viagra Patent expiration no longer an issue for “the little blue pill” NO legal “generic. Get reliable cheap cialis paypal payment at the best site for nutritional centers at Sensational.
2015-11-15 21:00:09

viagra dosage online usa, natural replacement for viagra cialis tadalafil buy>cialis cheap no prescription delivery cialis uk average cialis prices for viagra.
2015-11-16 15:04:30
эротический массаж члена красивый эротический массаж эротический массаж выезд эротический массаж г салон эротического массажа москва эротический массаж видео онлайн эротический массаж отзывы эротический массаж камера скрытый эротический массаж эротический массаж без эротический массаж жене эротический массаж скрытая камера эротический массаж порно видео женский эротический массаж эротический массаж смотреть онлайн бесплатно эротический массаж с продолжением эротический массаж проспект масло для эротического массажа правильный эротический массаж как делать эротический массаж видео эротический массаж для пары эротический массаж для пар эротический массаж видео уроки лучший эротический массаж эротический массаж груди эротический массаж тела мужской эротический массаж обучение эротическому массажу эротический массаж массажистки японский эротический массаж эротические рассказы массаж эротический массаж тюмень как правильно делать эротический массаж эротический массаж с интимом смотреть порно эротический массаж эротический массаж скачать бесплатно эротический массаж ролики услуги эротического массажа русский эротический массаж видео эротический массаж сходненская эротический массаж для женщин видео эротический массаж индивидуально музыка для эротического массажа эротический массаж hd эротический массаж митино эротический массаж с окончанием эротический массаж секс видео эротический массаж видео скачать эротический массаж тольятти курсы эротического массажа эротический массаж порно бесплатно эротический массаж ставрополь эротический массаж владивосток эротический массаж видео смотреть бесплатно эротический массаж ул массажист эротического массажа эротический массаж химки эротический массаж в питере девушка делает эротический массаж видео эротический массаж курская как сделать эротический массаж видео эротический массаж видео смотреть онлайн как сделать эротический массаж мужчине эротический массаж рук как делать эротический массаж девушке эротический массаж без регистрации эротический массаж люберцы эротический массаж королев семейный эротический массаж эротический массаж в качестве как делать эротический массаж мужчине эротический массаж вднх где эротический массаж эротический массаж киевская смотреть эротический массаж девушке новое эротический массаж эротический массаж картинки эротический массаж одинцова эротический массаж форум эротический расслабляющий массаж эротический массаж семейной паре эротический массаж в контакте эротический массаж для женщин старше эротический массаж клитора эротический массаж даме элитный эротический массаж эротический массаж для женщин старше 30 лет эротический массаж с оргазмом эротический массаж порно онлайн эротический массаж юго западная эротический массаж в городе эротический массаж цена телефоны эротического массажа эротический массаж девочке эротический массаж торрент эротический массаж мужчина женщине виды эротического массажа домашний эротический массаж эротический массаж ютуб эротический массаж парню видео смотреть тайский эротический массаж эротический интимный массаж
2015-11-16 15:05:10
[url=http://massage-v-moscow.ru/goods/Ozdorovitelnyj-massazh]Оздоровительный массаж[/url]
[url=http://massage-v-moscow.ru/goods/Udovolstviya-dlya-zhenshhin]Удовольствия для женщин[/url]
[url=http://massage-v-moscow.ru/goods/massazh-dlya-pohudeniya]массаж для похудения[/url]
[url=http://massage-v-moscow.ru/goods/jone-massazh]йони массаж[/url]
[url=http://massage-v-moscow.ru/goods/sex]секс[/url]
[url=http://massage-v-moscow.ru]массаж[/url]
2015-11-17 21:35:01

What jamaica blog negril sex viagra kolik to stojí Vulgarly Treatments all for zajímavým řešením. non prescription cialis pills is available by prescription only and is not for everyone.
2015-11-19 14:30:29
ДВГУПС,Аренда квартир,[url=http://management.moy.su/]ДВГУПС[/url][url=http://sobstvennik.info/]Аренда квартир[/url]
http://sobstvennik.info/ http://management.moy.su/
2015-12-17 14:02:59
2015-12-17 19:54:30
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2015-12-23 12:30:37
2016-01-05 08:59:30
I really like your writing style, great info, thank you for putting up fcbgedgkdefaefde
2016-01-05 23:18:44
Very nice site! cheap goods
2016-02-14 10:42:42
2016-03-25 14:18:42
2016-03-30 19:47:45
2016-04-05 13:46:49
2016-04-12 17:10:14
2016-04-12 20:20:19
2016-04-14 12:25:56
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2016-04-16 01:20:10
2016-04-16 08:02:12
Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis ,
2016-04-23 00:02:28
2016-04-26 12:21:49
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
2016-04-27 02:29:53
2016-05-05 21:31:28

viagra>cialis>purchase cialis online, in this ensures that will prove that claimed to check for his approach your needs.
2016-05-06 01:52:30

viagra>cialis>purchase cialis online, in this ensures that will prove that claimed to check for his approach your needs.
2016-05-06 04:54:44

viagra>cialis online rx website - Our DrugStore is The Best Choice For You! Buy>purchase cialis for some romance and fun with these vacation ideas that fit in almost any budget.
2016-05-06 09:52:18

buy viagra in london england | Viagra Information | Viagra Alternatives | Viagra for Women | Misusing Viagra . generic cheap cialis rx website - Our DrugStore is The Best Choice For You! Buy>generic cheap cialis for some romance and fun with these vacation ideas that fit in almost any budget.
2016-05-06 09:55:58
2016-05-06 21:35:34

Mg, Buy viagra>purchase cialis online generico, in.
2016-05-10 19:53:38
2016-05-16 15:46:22
2016-05-16 22:03:32
2016-05-22 12:21:30
2016-05-23 23:02:49
2016-05-26 16:11:25
2016-05-29 10:30:37
2016-05-30 09:54:44
2016-06-15 10:04:32
2016-06-15 18:40:39
2016-06-16 15:43:22
Hello!
viagra , cialis , cialis , viagra ,
2016-06-19 03:10:26
2016-06-24 09:13:26
2016-06-30 17:18:30
2016-06-30 18:32:29
2016-07-04 12:02:12
2016-07-06 04:39:16
2016-07-16 19:26:01
2016-07-23 18:52:46
2016-08-02 09:07:42
Hello!! buy viagra , [URL=http://sildenafilbuyonline.net/]buy viagra online[/URL], http://sildenafilbuyonline.net/
2016-08-02 09:08:04
Hello!! buy viagra , [URL=http://sildenafilbuyonline.net/]buy viagra online[/URL], http://sildenafilbuyonline.net/
2016-08-07 17:14:11
2016-08-07 18:23:17
2016-08-08 18:15:15
2016-08-14 12:07:40
2016-08-24 21:30:21
2016-09-02 11:17:44
hyhyh
2016-09-03 04:57:39
2016-09-07 18:00:58
2016-09-07 19:35:19
2016-09-21 05:53:21
2016-10-04 23:28:02
2016-10-18 09:20:43
2016-10-20 01:36:54
2016-10-20 13:19:21
cpp
2016-12-05 00:30:01
He hilfiger outlet went to his oakley outlet room, threw burberry outlet>michael kors outlet>michael kors outlet>ray ban>michael kors outlet>hollister>michael kors outlet>michael kors outlet>coach outlet>coach factory outlet>celine outlet>polo outlet>michael kors outlet>tommy hilfiger>uggs>michael kors outlet>tommy hilfiger>michael kors outlet>michael kors outlet>juicy couture clothings>burberry outlet>puma>polo ralph lauren outlet>ralph lauren outlet>burberry outlet>oakley outlet>swarovski>burberry outlet>adidas>vibram five fingers>coach outlet>ralph lauren outlet>burberry outlet>adidas>coach factory online
cpp
2016-12-05 00:38:25
fgjhgkjhl.k;
cpp
2016-12-05 00:39:07
sdyhgfjhglk
2016-12-05 18:48:11
2016-12-12 21:35:17
2016-12-13 03:20:12
2016-12-20 13:14:16
2016-12-20 13:14:32
2016-12-20 13:14:48
2016-12-20 13:15:04
Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I'm also a specialist in this topic so I can understand your hard work.
2016-12-20 13:15:20
Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I'm also a specialist in this topic so I can understand your hard work.
2016-12-20 13:15:41
levitra
2017-01-16 12:56:16
2017-01-19 07:39:12
2017-01-20 21:32:24
2017-01-26 07:01:16
2017-01-26 18:52:19
2017-01-31 08:52:12
2017-02-02 09:21:22
2017-02-02 09:47:59
2017-02-08 17:33:16
2017-02-09 09:31:42
2017-02-09 18:33:43
2017-02-17 02:35:04
2017-02-27 17:28:54
2017-02-27 18:33:04
2017-03-17 17:13:58
2017-03-17 19:01:14
2017-03-30 21:07:41
2017-03-31 16:04:55
http://cialistadalafilpharma.com/
2017-03-31 21:42:47
2017-04-03 17:05:43
http://canadianpharmacybest.com/
2017-04-03 17:23:51
http://canadianpharmaciesonlinefor.com/
2017-04-03 17:38:56
2017-04-04 14:50:39
2017-04-06 13:17:06
2017-04-06 15:44:19
2017-04-09 18:07:37
2017-04-10 22:57:59
new zealand pharmacies viagra bd price in cialis for sale png lav levitra indian on propecia details.
2017-04-11 00:41:29
What opportunities are available for an internal medicine speonline pharmacy cialist?
2017-04-13 09:27:34
2017-04-13 13:11:24
2017-04-14 15:22:23
2017-04-14 23:39:34
Hello!
cialis oder s ,
2017-04-15 09:44:11
2017-04-19 10:50:10
2017-04-19 16:51:32
2017-04-19 18:04:48
Hello!
cialis online ,
2017-04-19 20:30:47
2017-04-20 08:23:05
2017-04-20 19:03:46
2017-04-21 08:32:15
Hello!
vendo cialis ,
2017-04-23 03:37:52
2017-04-25 01:19:22
Hello!
cheap cialis ,
2017-04-25 01:19:22
2017-04-27 19:22:24
2017-04-27 19:22:25
2017-04-29 08:14:09
2017-04-30 14:52:40
2017-05-01 07:52:06
2017-05-01 16:54:20
2017-05-22 21:35:42
2017-05-27 05:03:04
2017-05-27 12:27:22
2017-05-27 13:04:12
2017-05-28 01:34:55
2017-05-28 07:26:19
2017-05-28 21:29:39
Hello!
cilais price ,
2017-05-31 12:26:46
2017-06-03 13:08:06
2017-06-15 15:05:50
Hello!
buy viagra ,
2017-06-18 02:57:07
2017-06-18 09:01:14
Hello!
cheap viagra ,
2017-06-22 14:39:47
2017-06-26 18:39:50
2017-06-27 02:20:06
2017-06-28 14:52:20
2017-07-15 03:08:17
2017-07-31 13:26:20
2017-08-09 18:21:36
2017-08-20 01:04:33
2017-08-23 17:13:02
2017-08-28 02:25:09
polo2016
2017-09-04 09:31:37
http://www.chiflatironhair.us.com/, http://www.new-balance-schuhe.de/, http://www.swarovski-canada.ca/, http://www.north-faceoutletjacket.com/, http://www.raybans-glasses.com.co/, http://www.air-huaracheshoes.co.uk/, http://www.nike-airmax.com.de/, http://www.supra-footwear.net/, http://www.dsquared2s.com/, http://www.truereligions.net/, http://www.lonchamp.us.com/, http://www.puma-shoes.de/, http://www.raybans-outlet.co.nl/, http://www.vansshoes-outlet.com/, http://www.nike-airmaxs.fr/, http://www.ralphlauren-canada.ca/, http://www.oakleys.org.es/, http://www.ok-em.com/, http://www.converseshoes-outlet.com/, http://www.ralph-laurenpolos.co.uk/, http://www.katespades.com.co/, http://www.ray-bans.net.co/, http://www.raybans-cher.fr/, http://www.giuseppes-zanottishoes.com/, http://www.nike-skos.com/, http://www.adidas-shoes.co.nl/, http://www.longchamp-outlet.com.co/, http://www.raybans-outlet.net.co/, http://www.pradas.com.de/, http://www.nike-air-force.de/, http://www.juicy-coutureoutlet.com/, http://www.mcmbackpacks.com.co/, http://www.coachoutletonlinemall.com/, http://pistons.nba-jersey.com/, http://www.airmax-shoes.com/, http://www.mcm-backpacks.com.co/, http://www.birkenstocks.com.de/, http://www.co-aol.com/, http://www.michaelkors-bags.us.org/, http://www.christian-louboutin.jp.net/, http://texans.nflvstore.com/, http://www.coach-outlet.store/, http://www.marcjacobs-outlet.com/, http://www.longchamps-bags.us.com/, http://www.pandora-charmscanada.ca/, http://www.asicsoutlet.com.co/, http://www.clothes-outletstore.com/, http://www.supra-footwears.com/, http://www.airjordanshoes.com.co/, http://www.givenchy.com.co/, http://www.raybans.com.de/, http://broncos.nflvstore.com/, http://www.vans-shoes.co.uk/, http://spurs.nba-jersey.com/, http://www.ralphlaurens.com.de/, http://www.mcm-handbags.org/, http://www.ferragamo.net.co/, http://www.the-northface.com.de/, http://www.thomassabos-jewelry.co.uk/, http://www.pandora-jewelry.com.de/, http://falcons.nflvstore.com/, http://www.mcmbags-outlet.com/, http://www.hollister-store.com.co.co/, http://www.hoganshoes.org.uk/, http://nets.nba-jersey.com/, http://colts.nflvstore.com/, [b][/b], http://www.michael-kors.net.co/, http://hawks.nba-jersey.com/, http://www.michaelkors.so/, http://steelers.nflvstore.com/, http://www.zcoachoutlet.com/, http://www.long-champhandbags.com/, http://www.dsquared2-outlet.com/, http://www.airmax.com.se/, http://www.rosherun-shoes.us/, http://www.michaelkors-ins.com/, http://www.hoodies.us.com/, http://suns.nba-jersey.com/, http://www.nikeshoes-canada.ca/, http://www.salvatore-ferragamos.com/, http://www.outlet-pradabags.com/, http://www.replica-handbags.com.co/, http://www.nhl-jerseys.net/, http://buccaneers.nflvstore.com/, http://www.timberland-shoes.com.co/, http://www.nike-shoes.co.nl/, http://www.thomas-sabos.com.de/, http://www.nikeair-max.ca/, http://nuggets.nba-jersey.com/, http://browns.nflvstore.com/, http://www.bottega-venetasoutlet.com/, http://www.hollister-outlet.com/, http://www.raybansbocco.it/, http://www.raybanoutlet.ca/, http://www.raybans-outlet.com.co/, http://pelicans.nba-jersey.com/, http://www.mizuno-running.net/, http://www.fred-perry.org.uk/, http://www.nike-paschers.fr/, http://www.burberrybags-outlet.co.uk/, http://www.tracksuits.com.co/, http://www.outlet-ralphlaurens.com/, http://eagles.nflvstore.com/, http://www.philipp-plein.com.co/, http://www.outlet-pradahandbags.com/, http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/, http://www.burberrybags.com.co/, http://www.burberryonlineshop.de/, http://jaguars.nflvstore.com/, http://www.oakley-sunglasses2017.net/, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/, http://www.crystals-swarovski.com/, http://www.adidassuper-star.de/, http://www.northfacejackets.fr/, http://www.oakleysunglasses-canada.ca/, http://www.outlet-mkors.com/, http://www.michaelkorsoutlet.se/, http://bulls.nba-jersey.com/, http://www.kate-spadebags.com/, http://www.mk-com.com/, http://www.pandora-jewelry.top/, http://www.oakley-sbocco.it/, http://www.burberryoutlet-sale.net.co/, http://www.outlet-oakleys.com/, http://www.outlets-polo.com/, http://www.chiflatiron-hair.com/, http://www.ralph-lauren-uk.co.uk/, http://www.outelt-ralphlauren.co.uk/, http://www.hollister-clothings.us.com/, http://www.outlet-eyeglasses.com/, http://www.cheap-baseballbats.us/, http://www.scarpe-hoganshoes.it/, http://www.outlet-oakley.com/, http://www.ray-bansoutlet.com.co/, http://www.barbour-jackets.us.com/, http://www.beatsbydrdrephone.com/, http://pacers.nba-jersey.com/, http://www.bcbg-dresses.net/, http://www.tommyhilfigers.co.nl/, http://www.burberrysoutletstore.com/, http://www.outlet-toryburch.com/, http://www.soccershoes-outlet.com/, http://www.ray-bans.co.uk/, http://www.nike-roshe-run.de/, http://www.burberrys-bags.com/, http://www.oakleys-outlets.net/, http://bucks.nba-jersey.com/, http://www.oakleysoutlet.com.co/, http://www.ferragamos.us.com/, http://www.softballbats-sale.com/, http://www.instylers.us/, http://wizards.nba-jersey.com/, http://www.cheap-jerseys.com.co/, http://thunder.nba-jersey.com/, http://www.levis-jeansoutlet.com/, http://clippers.nba-jersey.com/, http://www.mbt-outlet.com/, http://www.jordan.com.de/, http://www.hermes-birkinoutlet.com/, http://www.ralph-laurenpolosoutlet.com/, http://www.ralphlauren-au.com/, http://www.nfljerseys-sale.com/, http://www.coachsoutletonline.in.net/, http://www.babylisspros.com/, http://jets.nflvstore.com/, http://www.watches-rolex.co.uk/, http://www.michael-kors-outlet.us.org/, http://www.jeans-truereligion.com/, http://www.nikeshoes-outlet.com/, http://www.nike-shoesstore.com/, http://www.ralph-lauren-polos.us.org/, http://www.cheapshoes.net.co/, http://kings.nba-jersey.com/, http://www.nike-free5.com/, http://www.hugo-boss.com.co/, http://www.skechers-outlet.com/, http://oakley.blackofriday.com/, http://www.air-maxschoenen.co.nl/, http://www.timberlandspaschere.fr/, http://www.michael-korsoutletonline.com.co/, http://magic.nba-jersey.com/, http://www.michael-korsukpurse.co.uk/, http://www.new-balanceoutlet.org/, http://www.nflvstore.com/, http://www.long-champoutlet.com/, http://www.coach-outlets.net.co/, http://www.coachfactory.shop/, http://www.salvatoreferragamo.us.com/, http://www.nike-free-runs.com/, http://www.adidas-shoes.es/, http://www.jimmychoo-shoes.com/, http://www.canada-michaelkors.ca/, http://www.tommyhilfigers.de/, http://saints.nflvstore.com/, http://www.tommyhilfigerca.ca/, http://www.chromeheart-outlet.com/, http://longchamp.blackofriday.com/, http://titans.nflvstore.com/, http://www.oakley-outletonline.com.co/, http://www.cheap-nike-shoes.com/, http://www.outlet-pradas.com/, http://knicks.nba-jersey.com/, http://www.handbagsoutlet.in.net/, http://www.nike-mercurial.com/, http://www.hollisteronlineshop.com.de/, http://www.outletonline-ralphlauren.com/, http://www.jewelrys-swarovski.com/, http://www.michaelkors.com.de/, http://www.louboutinshoes.jp.net/, http://www.jerseys-store.com/, http://www.tommy-hilfigers.com.co/, http://cavaliers.nba-jersey.com/, http://hornets.nba-jersey.com/, http://www.hogans.com.de/, http://lions.nflvstore.com/, http://www.adidas-store.net/, http://www.barbours-factory.com/, http://www.cheapomegawatches.com/, http://www.roshe-runshoes.co.uk/, http://www.timberlandboots-outlet.com/, http://warriors.nba-jersey.com/, http://www.jordan-retros.com/, http://www.oakley-sunglassessale.com.co/, http://www.michael-kors-outlet.org.uk/, http://www.north-face.com.co/, http://www.tommy-hilfigers.net.co/, http://www.true-religions.com/, http://www.nike-shoesoutlet.us.org/, http://patriots.nflvstore.com/, http://www.christian-louboutinshoesoutlet.com/, http://www.airmax2015.net/, http://www.nike-shoesoutlet.co.uk/, http://www.armani-outlet.com/, http://www.horlogesrolexs.co.nl/, http://www.michaels-korsoutlet.com/, http://www.nikeshoes.de/, http://www.australia-michaelkors.com/, http://ravens.nflvstore.com/, http://www.vibram--fivefingers.com/, http://www.under-armouroutlet.com/, http://www.lacosteoutlet.com.co/, http://www.skechers-shoesoutlet.com/, http://www.oakley-frames.com/, http://www.adidas-schuheonline.de/, http://rams.nflvstore.com/, http://trailblazers.nba-jersey.com/, http://www.retrojordan-shoes.com/, http://www.christian-louboutin-shoes.com/, http://www.tommy-hilfigers.de/, http://www.nike-rosherun.com.es/, http://www.calvinkleinsoutlet.com/, http://dolphins.nflvstore.com/, http://www.adidas-shoesoutlet.com/, http://www.cheappandora-charms.co.uk/, http://www.hollister-clothings-store.com/, http://heat.nba-jersey.com/, http://www.nikefreeshoes-inc.co.uk/, http://www.cheap-watches.in.net/, http://www.watches-omega.com/, http://www.nike-factory.com.co/, http://www.vansschuhe.com.de/, http://www.michael-korsbags.com.co/, http://www.nike-store.com.de/, http://www.oakleys-online.in.net/, http://www.basketballshoes.com.co/, http://www.christian-louboutins.com/, http://www.polo-ralphlaurens.us.com/, http://www.uhren-stores.de/, http://www.rayban-sunglasses.fr/, http://www.converse-schuhe.com.de/, http://www.montrespaschers.fr/, http://www.sunglasses-oakley.com/, http://www.nike-store.in.net/, http://www.cheap-jordans.com.co/, http://www.cheap-raybansoutlet.com.co/, http://www.philipp-pleins.com/, http://www.outlet-tommy-hilfiger.com/, http://www.michaelkors.co.nl/, http://www.adidasshoes.com.se/, http://www.raybans-sunglasses.net.co/, http://www.nba-jersey.com/, http://www.raybans-outlet.cc/, http://www.nike-huarache.co.nl/, http://www.nba-shoes.com/, http://www.michaels-korsoutlet.us.com/, http://lakers.nba-jersey.com/, http://www.burberry-outlets.ca/, http://giants.nflvstore.com/, http://www.beatsbydre.com.co/, http://redskins.nflvstore.com/, http://www.polos-ralphlauren.com.co/, http://www.hermesoutlet.shop/, http://www.ferragamos.co.uk/, http://www.cheap-iphonecases.com/, http://www.long-champ.com.co/, http://www.michael-kors.cc/, http://www.eccoshoesoutlet.com/, http://www.cheapnhljerseys.us.com/, http://www.coachoutlet-online.com.co/, http://www.rolexwatch-outlet.com/, http://www.outlet-true-religion.com/, http://chiefs.nflvstore.com/, http://76ers.nba-jersey.com/, http://www.soccers-shoes.us.com/, http://www.pulseraspandora.com.es/, http://www.raybans.org.es/, http://vikings.nflvstore.com/, http://www.timberland-boots.com.co/, http://www.mlb-jerseys.us.com/, http://www.hollister.com.se/, http://panthers.nflvstore.com/, [b][/b], http://www.nikefreerun-shoes.co.uk/, http://bears.nflvstore.com/, http://www.outlet-michaelkors.co.uk/, http://www.the-northfacejackets.net.co/, http://www.michael-kors.com.es/, http://www.skechers-canada.ca/, http://www.fidgetspinner.us.com/, http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/, http://www.burberry-outlets.org.uk/, http://www.fredperrypolos.co.uk/, http://coachoutlet.euro-us.net/, http://www.jerseysfatory.com/, http://www.the-northfaces.us.com/, http://www.the-northface.ca/, http://www.polosoutlet-store.com/, http://seahawks.nflvstore.com/, http://www.nikeshoes.org.es/, http://rayban.blackofriday.com/, http://www.hollisterclothingcanada.ca/, http://www.long-champ.com.de/, http://www.oakley-outlet.fr/, http://www.fitflopoutlet.com/, http://bengals.nflvstore.com/, http://timberwolves.nba-jersey.com/, http://celtics.nba-jersey.com/, http://www.converses-outlet.com/, http://www.iphone-cases.net/, http://www.danskoshoes.in.net/, http://www.ralphlauren-polos.com.co/, http://www.rolex-watchescanada.ca/, http://www.nike-maxshoes.fr/, http://www.outlet-true-religion.us.org/, http://jazz.nba-jersey.com/, http://www.barboursjackets.com/, http://www.jimmychoos-shoes.com/, http://www.coachblackfriday.com/, http://www.bcbg-canada.ca/, http://www.outlet-rayban.co.uk/, http://www.outlet-ralphlaurenpolo.com/, http://www.outletburberrybags.com/, http://www.nike-shoes.com.co/, http://www.oakleys.com.de/, http://www.asicsoutlet.net/, http://www.polo-ralph-lauren.de/, http://www.reeboks.com.de/, http://cowboys.nflvstore.com/, http://www.woolrich-jackets.com/, http://www.nikeairmax-australia.com/, http://www.swarovskijewellery-au.com/, http://raiders.nflvstore.com/, http://www.air-yeezys.com/, http://www.nikeairmax.com.de/, http://www.celinefactory.com/, http://www.marc-jacobs.us.com/, http://www.burberry-storevip.com/, http://www.air-huarache-shoes.co.uk/, http://www.swarovskis-sale.co.uk/, http://www.airmax-90.com/, http://www.nike-free-runs.de/, http://www.outlet-toryburchshoes.com/, http://www.rayban-sunglasses.co/, http://www.ed-hardy.us.com/, http://packers.nflvstore.com/, http://grizzlies.nba-jersey.com/, http://www.ralphs-laurenspolos.com/, http://www.coach-outletonline.ca/, http://www.outlet-pumashoes.com/, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/, http://www.fendi-outlet.in.net/, http://azcardinals.nflvstore.com/, http://www.oakleys-sunglass.com.co/, http://www.australia-oakleysunglasses.com/, http://www.kate-spades.net/, http://www.cheap-mlbjerseys.us.com/, http://bills.nflvstore.com/, http://www.cheap-michaelkors.com.co/, http://www.nike-shoesoutlet.com/, http://www.cheap-juicycouture.com/, http://www.new-balanceshoes.es/, http://www.nike-shoes.com.se/, http://chargers.nflvstore.com/, http://www.converse-shoes.net/, http://www.bottega-bags.com/, http://www.salomonshoes.com.de/, http://www.burberrys-outletonline.in.net/, http://www.jackets-thenorthface.com/, http://www.omegas-relojes.es/, http://www.designer-handbags.vip/, http://www.beatsheadphone.in.net/, http://www.burberrys-handbags.com/, http://www.beats-by-dre.com.co/, http://www.new-balanceshoes.com/, http://www.coachfactory.cc/, http://www.oakleys-sunglasses.com.co/, http://www.michaelkorsoutlet.mex.com/, http://coach.euro-us.net/, http://www.laurenralphs-outlet.co.uk/, http://49ers.nflvstore.com/, http://www.thenorth-face.com.co/, http://raptors.nba-jersey.com/, http://www.nikeair-max.es/, http://www.coach-factoryoutlet.net.co/, http://www.outlet-michaelkors.com/, http://www.birkenstockshoes.com.co/, http://www.christianlouboutin-shoes.ca/, http://www.barbours.us.com/, http://www.versace-outlet.com/, http://www.nike-airmaxnc.co.uk/, http://www.adidas-shoes.ca/, http://www.barbour.in.net/, [b][/b], http://www.giuseppezanotti.com.co/, http://www.prada-shoes.us.org/, http://www.rolex-watches.us.com/, http://www.cheap-jerseys.mex.com/, http://www.oakleys-sunglasses.mex.com/, http://www.outlet-burberrybags.com/, http://www.coach-factory.com.co/, http://www.hermesbagsoutlet.com/, http://www.pandorajewellery-au.com/, http://mavericks.nba-jersey.com/, http://www.ralphs-laurenpolos.co.uk/, http://www.nike-airmax.com.co/, http://www.swarovski-online-shop.de/, http://www.north-faces.org.uk/, http://www.newbalance-canada.ca/, http://www.montblancpences.com/, http://www.airjordans-shoes.com/, http://michaelkors.euro-us.net/, http://www.nikerosherun.com.co/, http://www.soccershoes.us.com/, http://www.true-religionsoutlet.com/, http://www.nike-rosherun.co.nl/, http://rockets.nba-jersey.com/, http://www.mcm-handbags.com.co/, http://www.birkenstockshoes.com.de/, http://www.christian-louboutinshoes.co.uk/
2017-09-14 03:28:48
2017-09-20 16:35:12
2017-10-01 02:30:41
2017-10-02 23:53:47
2017-10-13 23:16:49
2017-10-14 11:35:05
2017-10-19 11:25:46
 
 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu