Mūsu filozofija - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Mūsu filozofija

Ceļam jaunu Latviju

Oda manai
Mīlestībai
J

Nu ir gana žēloties,
Vaimanāt un mocīties.
Cik mūs nīda mūsu kungi
Apzogot it katru bargi.
Dodot „brīvi” izceļot,
Svešām tautā pavergot.

Brīvi vergi skaistās zemēs,
Locīdamies zemenēs,
Veci vīri, gurdas sievas,
Draiski puiši, ņipras meitas,
Dzīvodami kopā cieši,
Sapnī dzimteni redz bieži.

Piedz.
Tur es dzimu, tur es augu,
Kā es gribu atpakaļ!
Tur man mīļa katra elpa,
Katra aina kā no zelta.


Kas man lika, kas man deva,
Kādēļ pašam nenoteikt?
Latvju zemes nākamību -
Pastāvību, attīstību.
Dievs, Laime, Māra deva,
Manu tautu nenoliegt.

Ne mēs fronti taisīsim
Ne naidnieku saistīsim.
Bet gan spēkus raisīsim
Jaunu valsti uzcelsim.
Paši brīvi iegūsim,
Lietpratīgi valdīsim.

Piedz.
Tur es dzimu, tur es augu.
Kā es gribu atpakaļ!
Tur man sauca kopti lauki,
Strādājoši ļaudis jauki.

Mēs par pamatu sev ņemsim
Pašu tautas vērtības.
Paštikumus, ļaužtikumus
Un vēl Dieva tikumus:
Gudrība un godīgums,
Atbildība, taisnīgums.

Darbīgumu liksim lietā
Daiļumu turēsim prātā,
Līksmību bēdu vietā
Mīlestību sadarbībā
Devīgums mums palīdzēs
Kopdarbībā saliedēs.

Piedz.
Tur es dzimu, tur es augu.
Kā es gribu atpakaļ!
Atsauksim mēs Saules gadu,
Pašiem savu mēra rotu.

Ne mums citas tautas pelt,
Ne savējo lieki gaisā celt.
Patiesi stipru Latviju,
Varēsim vien kopā celt.
Dzimtene mums visiem viena,
Sadarbība mūsu stiprā siena.

Savu valsti radīsim,
Savu naudu laidīsim,
Paši savu maizi cepsim,
Paši sev ražosim.
To, ko vairāk spēsim,
Citā tirgū eksportēsim.

Piedz.
Tur es dzimu, tur es augu.
Kā es gribu atpakaļ!
Tur ir man tauta mīļa,
Tautas mīļa valodiņa.

Tikumību augsti ceļot
Likumus sev jaunu dosim.
Izglītību mainīsim,
Bērnus cieņā skolosim.
Cilvēku mīlot –
Veselību saudzēsim.

Mūsu zemi godāsim,
Saudzīgi to paši arsim.
Mežus pret papīriem nedosim,
Ūdeņus nepiesārņosim.
Gaisu tīru turēsim,
Labas domas vien domāsim.

Piedz.
Tur es dzimu, tur es augu.
Kā es gribu atpakaļ!
Kā es gribu Latvijā
Bērnus laist pasaulē.

Tikumīgu naudu mainot,
Savu tirgu sargājot,
Tautas saimniecību celsim.
Progresīvu zinātni veicinot,
Savas zemes drošību
Un noteiktību lemsim.

Drošībā par nākotni
Puisis meiteni tad precēs.
Pulks veselīgi bērni,
Vecākus un vecvecākus priecēs.
Tas savas prasmes tālāk nesīs,
Un vecumdienās mieru radīs.

Piedz.
Tur es dzimu, tur es augu.
Tur es atkal atgriežos.
Tur, kur Māra mani sauca,
Laime uzdevumu jauca.

Te es dzimu, te es augu.
Te ir mana dzimtene.
Te man austa Dieva aukla,
Ceļš, kas vedu uz mūžību.

(Alma Kopa)
Ne-dzejnieces domas izteiktas
dzej-līdzīgās vārsmās.
Ar dzejniekiem nekonkurēju.

Pamatnostādnes

Mūsu pamatnostādnes, mērķi un uzdevumi pamatojas mūsu vērtībās un mūsu attieksmē pret visu un visiem. Jebkuras cilvēku kopas veidošanās pamattieksme un mērķis ir sevis saglabāšana, savu savstarpējo attiecību tikumīga un godīga regulēšana, savas teritorijas un zemes norobežošana un sargāšana, savas kultūras kopšana, sevis pašnodrošinoša un savas vides saudzējoša un racionāla (gudra) saimniekošana, savu garīgo un fizisko spēju potenciāla apgūšana, savas dzimtas turpināšana un attīstīšana, kā arī līdzvērtīgu saticīgu attiecību veidošana ar saviem kaimiņiem. Šajā tautas pamatmērķī rodama valsts pastāvēšanas jēga.  

Tāpat kā jebkurā ģimenē katrs mīl katru, nes atbildību par jaunākajiem, vecākajiem un slimajiem ģimenes pārstāvjiem, rūpējas par taisnīgu sadali un līdzsvaru, par labu audzināšanu un drošību visiem. Tapat arī patiesi stipra un sevi mīloša tauta ar mīlestību, nesavtīgi un atbildīgi izturas pret katru tautas pārstāvi. Tā gudri organizē tikumīgu valsts pārvaldi, kas rūpējas par tikumīgu ienākumu sadali un vienlīdzīgu pieeju jebkādai infrastruktūrai, izglītībai, veselības, nespējas un vecuma sociālai aprūpei visiem tautas pārstāvjiem neatkarīgi no to garīgajām vai fiziskajām spejām, neatkarīgi no to vecuma, dzimuma, reliģijas vai izcelsmes.


Sabiedrība, kura sevi apzinās par vienotu tautu iestājas par solidārām attiecībām sociālajā organismā. Tādā sabiedrībā progresīvais nodoklis sabiedrības sociālā līdzsvara nodrošināšanai ir tikumīga pašsaprotamība.


Mērķis: Pamatvērtību atjaunošana sabiedrībā un solidāras sabiedrības stiprināšana, kas ir tautas pastāvēšans garants. Mērķis istenojams, ieviešot progresīvo nodokli, maksājot cieņas pilnu bērnu un māmiņu naudu, audzinātāju, skolotāju un citu sabiedrībai nozīmīgu pienākumu izpildītaju atalgojumu un stiprinot sabiedrībā izpratni par solidaritātes nozīmi, lai saglabātu vienotu tautu Latvijā. Bez solidaritātes izmirst tauta.


Atvainojiet, šī lapa vēl tikai top.

Jūs esat laipni aicināta/aicināts piedalīties tās tapšanā.

Lai piedalītos šīs lapas tapšanā jāsūta vēstule lapas administratorei.


Tip
Tip
Tip
 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu