Info un mudinājuma vēstule - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Info un mudinājuma vēstule

Aktivitātes > 2014

Labdien dārgie domu biedri!

Šī ir informatīva un vienlaicīgi arī aicinājuma vēstule visiem tiem cilvēkiem, kurus es uzskatu par ieinteresētiem Latvijas un Latvijas sabiedrības attīstībā; kurus uzskatu par tādiem, kuri varētu veidot kādas biedrības, partija vai kustības kodolu, kuri varētu būt tās potenciāls. Tādu cilvēku noteikti ir daudz. Noteikti esmu kādu aizmirsusi, bet ļoti daudzus vienkārši nepazīstu.

Ilgi domāju, vai ir nepieciešams šādu vēstuli sūtīt? Ja, tad kam to sūtīt? Vai veidot sarakstu, kur katrs katru redz, vai drīzāk aizsargātu, neizpaužot vienam otra e-pasta adresi...
Ceru tomēr pārāk neaizskart Jūsu cieņu un privātumu, izsūtot Jums šo vēstuli.

Politiskas biedrības, partijas vai kustības kodolam ir jābūt vienotam, ļoti stipram un kristālskaidram.

Vienotība izpaužas idejās un ideoloģijā. Pamatmērķiem vienas politiskās kustības vai partijas ietvaros ir jābūt vienotiem, viennozīmīgiem un visiem labi saprotamiem. Arī par šo pamatmērķu sasniegšanas instrumentiem ir jābūt daudz maz vienotam priekšstatam. Uzdevumi un apakšmērķu prioritātes vai šādu uzdevumu un pakārtotu mērķu īstenošanas paņēmieni var atšķirties, par tiem var diskutēt un vienoties. Prioritātes var būt dažādas. Bet ir iespējama arī paralēla dažādu mērķu un uzdevumu vienlaicīga virzīšana un īstenošana.

Kodola stiprums izpaužas tajā, ka apvienojas cilvēki ar noteiktiem raksturiem un uzvedību. Tādi cilvēki, kuri nemaina katru dienu savu politisko orientāciju, savus uzskatus, savus biedrus. Biedriem ir jābūt tādiem, uz kuriem var paļautiem, kuriem var uzticēties. Tiem ir jābūt arī mentāli un fiziski stipriem. Jābūt spējīgiem, gribošiem un varošiem strādāt atsevišķi un sadarbībā kopējam labumam, negaidot ne no viena ne solījumus, ne slavu, ne ienākumus, ne varu.

Kristālskaidrums izpaužas biedru tīrajos nolūkos. Kodola biedriem ir jābūt tikumīgām personām. Tiem ir jābūt atklātiem un uzticīgiem. To mērķiem sabiedrības labā ir jābūt skaidriem, viennozīmīgiem un bez pašintereses.

Dažādo tikšanos laikā esmu bijusi patīkami pārsteigta par daudzu no Jums dziļo kompetenci dažādos jautājumos. Piemēram, tehnoloģiju vai lauksaimniecības jautājumos. Mūsu vidū ir arī pedagogs Edgars Kramiņš (kā atbalstītājs). Tās ir brīnišķīgas tautas varas iespējas.

Šā gada 3. februārī tikās vairākas personas un vienojās par "īso programmu" (ne par 4000 zīmju programmu) ar kuru varētu uzsākt meklēt sadarbības grupas un personas. Šajā programmā nav izlikti visi mūsu mērķi. Tur ir tikai daļa mūsu pamatmērķu. (Skatīt vēstulē zemāk).

Mans aicinājums nebūt nenozīmē, ka es saucu Jūs pie sevis. Drīzāk aicinu Jūs katru sadarboties mūsu kopējās dzimtenes un mūsu tautas labad. Piedāvāju Jums visiem šos mērķus, jo tie ir mūsu sabiedrības mērķi. Tie ir mērķi, kuri var vienot visus kopējai idejai par Latvijas un Latvijas tautas atdzimšanu un attīstību. Ņemiet tos par pamatu. Ņemiet līdzīgus mērķus un uzdevumus sev un saviem domu biedriem par pamatu un sāciet apvienoties. Sāciet par tiem diskutēt! Sāciet kritiski vērtēt šodienas politiku Latvijā. Meklējiet risinājumus, meklējiet atbildes. Es daru tieši tāpat. Tieši tādēļ es aicinu savus domu biedrus uz sadarbību un diskusijām. Uzrunāju visus, kurus uzskatu par politiski vai sabiedriski aktīviem un ieinteresētiem. Tieši tādēļ es ievietoju lapā: http://www.suverenssuverens.org/ tās atbildes un pārdomas, kuras man rodas, vērtējot notiekošo Latvijā un cituviet.

Jūs esat mūsu sabiedrības īpašā zelta cerība. Jo Jūs esat zinoši, griboši un varoši. Jūs esat tie, kuri apjauš, kas notiek Latvijā aplami, un Jums ir izpratne vai diezgan skaidrs priekšstats par to, kas būtu jādara, lai situācija uzlabotos, lai pārtrauktu izplūst mūsu tautas spēks svešumā, lai ikkatrs mūsu tautas pārstāvis sajustu savu nepieciešamību, savas iespējas, savu potenciālu, savu un savas ģimenes labklājību, laimi un nākotni savā dzimtenē.

Zemāk izliktās idejas nav nekas īpašs, nekas nebijis vai nedzirdēts. Tas ir drosmīgs galveno mērķu apkopojums. Mērķi ir tikai nosaukti. Aiz tiem, protams, slēpjas dziļas pārdomas, konkrēti soļu izklāsti, mehānismi, modeļi, pat veselas grāmatas. Šie ir tie punkti, par kuriem es balsotu. Tādēļ atbalstu jebkuru politisko organizāciju, kura šādus punktus ievietotu savā programmā un virzītu tos īstenošanas virzienā. Izņemot nacionālistus un liberāļus.

Jūs varat pievienoties man, lai ar pašu spēkiem virzītu šīs idejas sabiedrībā, varat tos vienkārši aizņemties. Ja Jums rastos jautājumi par kādu no mērķiem, ar prieku mēģināšu savu iespēju robežās uz tiem atbildēt, vai ieteikšu kādus avotus vai personas. Arī jebkuru citu (organizatorisku) jautājumu varat man uzdot.

Protams, ļoti žēl būtu, ja kāds aizņemtos šīs idejas un pasniegtu tās (tautai) izkropļotā veidā vai arī pēc tam piekrāptu tautu. Tad otru reizi šīs pašas idejas virzīt būtu daudz grūtāk. Bet es paļaujos uz Jūsu goda prātu un tikumu.

Šajā sakarā piedāvāju arī jebkurai interesentu grupiņai prezentēt Šveices naudas un bankas sistēmas reformas piedāvājumu referendumam, kuru esmu pielāgojusi Latvijas datiem. Varu prezentēt jebkurā Latvijas pilsētā vai ciemā. Ar šo piedāvājumu jebkurš var šeit iepazīties: http://www.suverenssuverens.org/monetara…

--------------
Īsā programma
Latvijas Valsts un Tautas Attīstības Programma


Man pieder tēvu zeme
Ar visām atmatām,
Man pašam kungam būt,
Man pašam arājam.

Latvijas valsts pastāvēšanas mērķis ir latviešu tautas attīstība neierobežotā laika posmā

·         Tautas garīgā atmoda ir visam pamatā: Dainas dod tautai taisnāko ceļu uz patiesību un latvisko dzīvesziņu, māca mīlēt Tēvzemi. Dainas ir visas tautas nemateriālais jeb garīgais kultūras mantojums. Tas nav ne tirgojam ne pārdodams, ne pērkams. Bez tautas tikumīgas domu un darbu vienotības nav iespējama garīga, saimnieciska un valstiska dzīve un attīstība.
·         Par pašnoteiktu un pašnodrošinātu Latviju! Par tradicionālo ģimeņu stiprināšanu. Pret neoliberālu politiku sabiedrībā (viendzimumu laulībām, mazu bērnu seksuālo „izglītošanu”, bāriņtiesu patvaļu) un tautsaimniecībā!
·         Tautas varas stiprināšana un reģionu tiešā pārstāvniecība:
o   Ieviešot tiešo demokrātiju ar regulāriem obligātiem un tautas izvirzītiem referendumiem.  
o   Ieviešot daļēju mažoritārās vēlēšanu sistēmu, kur deputāts ir atsaucams un tiek izvirzīts no vēlēšanu apgabaliem, nevis no partijas. Tas nozīmē, ka daļa deputātu Saeimā pārstāv vispārējās valstiskās intereses, bet daļā ievēlēto deputātu ir vēlēšanu apgabalu pārstāvji un nevis partiju sarakstu pārstāvji.
·         Demogrāfija: Tautas skaita stabilizēšana, dzimstības veicināšana, tautas veselības stāvokļa uzlabošana, sociālo rādītāju uzlabošana, to vērtēšana augstāk par ekonomikas rādītajiem
·         Naudas un banku sistēmas reforma:
o   Ieviest Latvijas Republikā suverēnu un demokrātisku latu, kas kalpotu visai sabiedrībai, veicinātu tikumīgu un solidāru ienākumu sadali un vispārēju tautas labklājību.
o   Atbalstīt kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību veidošanu.
·         Finanses:
o   Mazināt ienākumu nodokļu nastu (apstādinot pastāvīgo ienākumu pārdali no nabadzīgākās sabiedrības daļas uz bagātāko tās daļu ).
o   Ieviest progresīvo IIN nodokli.
o   Atcelt pievienotās vērtības nodokli pirmās nepieciešamības pārtikas precēm (iespējams diferencēts nodoklis atkarībā no preces kaitīguma).
o   Paaugstināt PVN nodokli luksusprecēm.
o   Panākt līdzsvarotu importu un eksportu, bezparādu budžetu.
·         Tautsaimniecība: Veidot valsts uzņēmumus valsts pasūtījumu izpildei, iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai un līdzsvarotai reģionu attīstībai. Veicināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu Latvijā.
·         Izglītība:
o   Tautas gara vērtību un dabas zinātņu (pasaules izpratnes) audzināšana un izglītība ir primārais pamatizglītības uzdevums.
o   Pāreja uz trimestru mācību gadu, kas atbilst latviskai dzīves rita izpratnei (1. Trimestris līdz Ziemassvētkiem, 2. Līdz Lieldienām, 3. Līdz Jāņiem)
o   Pāreja uz piecu pakāpju izglītību (pirmsskolas, sākuma, pamatizglītību, profesionālo un augstāko izglītību).

------------------------------
Pielikums no kādas citas vēstules:
Par iepriekš minētajiem punktiem 3.2.2014 vienojās vairāki aktīvisti. Atļāvos tikai mazliet tos pakoriģēt pēc savas izpratnes. Ja nepieciešami paskaidrojumi, lūdzu, jautājiet. Šie ir tie daži īpašie izvirzītie mērķi, ar kuriem mūsu aktīvistu grupa vēlas atrast sadarbības partnerus un atbalstītājus. Šī nav ne pilna īsā programma, ne arī 4000 zīmju programma.


Tāpat tika nolemts, ka nepieciešama valsts pārvaldes reorganizācija ar līdzsvarotu valsts decentralizācijas un centralizācijas politiku. Mērķis ir apstādināt reģionu depopulāciju (cilvēku piespiedu masveida izceļošanu no atsevišķiem reģioniem), veicināt to tautsaimniecisku atdzimšanu.


Skaidrības labad atgādināšu, ka patiesi pašnoteikta un pašnodrošināta saimniekošana un politika Latvijā ir iespējam, tikai izstājoties no Eiropas Savienības. Tas ir viens no Latvijas un Latvijas sabiedrības attīstības iespējas pamatnosacījumiem. Tādēļ referendums par izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienībā būs pirmais mūsu ierosinātais referendums. Izstāšanās no ES nav mērķis, bet gan instruments (nosacījums), kā sasniegt iepriekš minētos mērķus.

Turpinājuma tēmas, par kurām vēl nav definēti konkrēti mērķi vai idejas:
·         Kultūras politika:
·         Vides aizsardzība:
·         Lauksaimniecība:
·         Tieslietas:
·         Veselības aizsardzība un aprūpe:
·         Infrastruktūra:
·         Reģionu attīstība:
·         Ārējā politika:
·         Valsts drošība:

Jebkurš, kurš vēlas pievienoties šiem mūsu pamatmērķiem, tiek sirsnīgi aicināts sadarboties. Ir iespējami jeb kādi iedomājamie sadarbības veidi: klātienē un neklātiene, aktīvi un pasīvi, ar idejām, ar sirsnīgu vārdu, ar argumentētu un konstruktīvu kritiku, ar papildus materiālu izstrādi, ar iesaistīšanos diskusijās, ar telpu piedāvāšanu un un un....

Es personīgi nevienam neko nevaru solīt. Ne par to, ka tiks dibināta biedrība, partija vai izveidosies kustība. Nevienam nevaru arī solīt nekādus rezultātus, ne procentus. Nesolu arī nekādus posteņus. Neesmu pareģe.

Pagaidām nav pat īsti stabila kodola. Uz vairākām tikšanās reizēm ir bijis pietiekoši daudz personu. Bet diemžēl sastāvs vienmēr ir bijis mainīgs. Ir vairāki stabili atbalstītāji, ir daži reāli darītāji, bet ir tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ "atkrīt", jo nesaredz, piemēram, stingru grupas hierarhiju, stingras struktūras, kārtības rulli, nespēj pārliecināt par savas "vienīgās pareizās" ideoloģijas vai "politiskās sektas" pareizību, nesaņem posteņus solījumā, nesaņem konkrētu atbildi par to, cik tad procentu šī vēl nedibinātā partija iegūs, nesaņem atbildi par sponsoriem, jo tādu nav un iespējams arī nebūs.

Bet neskatoties uz šo ne-rozīgo realitāti, es aicinu visus līdzīgi domājošos sadarboties, necerot ne uz ienākumiem, ne slavas, ne varas. Sadarboties labās ieceres dēļ.

Ar cieņu,
A.J.

 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu