Demokrātiska nauda Latvijā!-Alma Kopa - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Demokrātiska nauda Latvijā!-Alma Kopa

Analītika > Monetārā politika

Dārgie draugi, nupat ir iznākusi jauna grāmatiņa, kuras pilns nosaukums ir:

"
Demokrātiska nauda Latvijā! - Pēc Šveices demokrātiskas naudas un banku sistēmas reformas piedāvājuma referendumam", Rīga 2014, autore ir Alma Kopa.
Grāmatiņu var iegādāties gan grāmatu veikalos, piemēram, Jāņa Rozes grāmatnīcā, gan arī caur internetu drukatava.lv interneta veikalā. Grāmatiņu atradīsiet šeit: http://veikals.drukatava.lv/lv/books/book/246
Turpinājumā ievietošu grāmatiņas ievadu, satura rādītāju un noslēgumu. Zemāk fotogalērijā Jūs atradīsiet nelielu ieskatu grāmatiņā. Šeit būs arī atsauce, literatūras saraksts un atslēgas vārdu saraksts.

Ievada vēstule lasītājai un lasītājam

It kā jau nauda nav nekas sarežģīts. Katrs mēs ik dienu izmantojam naudu. Ja mēs par naudu domājam, tad parasti tikai par mūsu rīcībā esošu vai neesošu naudu. Par naudas nozīmi un būtību sabiedrībā reti kurš no mums aizdomājas. Skolā par naudu nemāca gandrīz nekā. Pat universitāšu ekonomikas un finanšu fakultātēs nauda tiek pieņemta kā kaut kāda pašsaprotama un dabas dota parādība. Visa oficiālā ekonomikas teorija balstās uz pieņēmumiem par naudu. Bet nauda nav dabas likums. Nauda ir cilvēku ieviests instruments, kurš atbilst sociālajiem un politiskajiem likumiem konkrētā kultūrā, sabiedrībā vai civilizācijā. Atkarībā no tā naudai var būt atšķirīgas funkcijas, tā var kalpot dažādiem mērķiem.

Šī grāmatiņa mazliet izgaismos pašreizējās naudas un banku sistēmas būtību un tās ietekmi uz sabiedrību. Vai mēs tiešām zinām, kas ir nauda, kā tā rodas un kas to rada? Vai mēs esam domājuši par to, kāda ir tās loma mūsu sabiedrībā un kā tā ietekmē mūsu labklājību? Vai ir iespējama un iedomājama cita naudas un banku sistēma?

Par impulsu uzrakstīt šo grāmatiņu man kalpoja pašreizējā parakstu vākšana Šveicē par tautas nobalsošanu par demokrātisku naudas un banku sistēmu. Šveices referenduma iniciatori šim nolūkam ir sagatavojuši dažādus materiālus. Tos es arī izmantoju šajā grāmatiņā. Blakus nosauktajiem speciālajiem materiāliem šeit izmantoti vēl vairāku citu autoru darbi. Izmatotā literatūra ir norādīta grāmatiņas beigās.

Grāmatiņas saturs ir iedalāms trīs daļās: pirmajā daļā galvenokārt tiek apskatīta šodienas naudas un banku sistēma un krīzes, kuras tā rada. Otrajā daļā ir aprakstītas nepieciešamās reformas, kas un kā būtu jāmaina, lai uzlabotu situāciju. Grāmatiņas trešajā daļa aprakstīti rezultāti, kādus šāda naudas un banku sistēmas reforma dotu.

Visām daļām cauri vijas skats uz Latviju un aprakstītās naudas un banku sistēmas reformas piemērotība Latvijā.

Virsnodaļu un vairāku apakšnodaļu nosaukumi ir aizņemti no viena no referenduma iniciatoriem, ekonomikas un sociālo zinātņu profesora Jozefa Hubera, interneta lapas. Pašu apakšnodaļu saturs, lai arī idejiski bieži ir ļoti tuvs J.Hubera saturam, tomēr ir ļoti tāls no citējumiem klasiskā stilā. Blakus J. Hubera idejām šeit atradīsiet arī citu autoru un manas idejas.
Teksts ir papildināts ar daudziem viegli uztveramiem, vizuāli izceltiem kopsavilkumiem un attēliem, kas, manuprāt, atvieglo aprakstītās tēmas uztveri. Es ļoti ceru, ka, izlasot šo grāmatiņu, Jums radīsies konkrētāks priekšstats par naudas būtību un par to, ka mēs to varam izmainīt. Tāpat es arī ceru, ka ar šo Jūs labāk sapratīsiet Šveices gaidāmā referenduma būtību un nozīmi.

Ar cieņu,
alma kopaSatura rādītājs
Izmantotie saīsinājumi   13
I. Cēloņi, kādēļ nepieciešama monetārās sistēmas reforma   14
   Šodienas naudas un banku sistēma:

a) ir sarežģīta un necaurskatāma   14  
b) ir nekontrolējama   26
c) ir atrāvusies no iekšzemes kopprodukta un ir inflāciju veicinoša   31
d) izraisa krīzes un noved parādu slazdā   34
e) pārmērīgi palielina valsts parādu   39
f) ir nedroša   42
g) tiek politiski nepareizi saprasta   56
h) varas piramīda un varas dalīšana valstī   61
i) Bretonvudsas sistēma   66
j) sistēma pēc dolāra zelta rezervju garantijas likvidēšanas   74

II. Demokrātiska naudas un banku sistēma – praktiski, juridiski un tehniski   77
   Demokrātiskā naudas un banku sistēmā:

a) visu naudu emitē valsts   77
b) naudu nedrīkst piesaistīt ar fiksētu kursu citām valūtām   84
c) naudas konti un oficiāla bezskaidrā valsts nauda   92
d) naudas nonākšana apgrozībā   99

III. Ko izmainīs monetārās sistēmas reforma?   106
   Ietekme, sekas, izmaiņas uz:

a) naudu   106
b) naudas izmantošanu, beztermiņa un termiņnoguldījumu kontiem   109
c) bankas funkcijām   111
d) valsts centrālās bankas (monetatīvās varas) funkcijām un politiku   114
e) cenu inflāciju un finanšu noguldījumu inflāciju   118
f) procentu likmju regulēšanu finanšu tirgos   118
g) valsts budžetu un seigniorage   120
h) valsts parādu samazināšanu caur vienreizējo pārejas seigniorage   128
i) naudas darījumiem ar ārvalstīm   128

Noslēgums    131
Literatūra   133
Citi avoti   134
Līdzīgas iniciatīvas   136
Atslēgas vārdu saraksts   137


Noslēgums
Šajā grāmatiņā tika apskatīta šodienas naudas un banku sistēma. Šī sistēma ir novecojusi, tā neatbilst modernas demokrātijas prasībām. Tā ir netikumīga un rada nevienlīdzību. Šī sistēma rada situāciju, kad bagātie paliek arvien bagātāki, bet nabagie – arvien nabagāki. To pieļauj mūsdienu likumdošana. Tā rada arī kaitīgu konkurenci uzņēmēju vidū. Mākslīgā konkurence noved pie netikumīgām darba algām, resursu nesaudzīgu izšķērdēšanu, dabas piesārņošanu, likumu neievērošanu, cenu mākslīgu manipulāciju, uzņēmumu bankrotiem, bezdarba, nodokļu zaudēšanas, labklājības zaudēšanas un galu galā pie nabadzības un posta.

Gadu tūkstošu ritējumā vienmēr ir bijuši gudri un drosmīgi cilvēki, kuri ir aprakstījuši šādas sistēmas vai to daļu trūkumus. Ir bijuši valdnieki, kuri ieviesuši tikumīgu naudu, un gari periodi vēsturē, kad darbojusies pavisam cita naudas un banku sistēma. Tāda naudas un banku sistēma, kas naudai dod naudas vērtību, nevis uzkrājamu pašvērtību, bet bankām starpnieka un uzņēmējdarbības atbalstītāja lomu, nevis naudas pavairotāja un spekulanta lomu.

Nu ir pienācis pēdējais laiks demokratizēt naudas un banku sistēmu. Šodien, kad ir piedzīvotas neskaitāmas smagas finanšu krīzes visur pasaulē, lielākā daļa ekonomu un finansistu uzskata, ka ir nepieciešamas steidzamas reformas. Kādas tieši reformas, par to dažkārt uzskati atšķiras. Ir arī tādi, kuri vēlas tikai fasādi “uzfrišināt”, seku smagumu mazināt, neko būtisku nemainot. Bet ir arī nopietni eksperti visā pasaulē, kuri iestājas par pašas naudas un banku sistēmas maiņu.  

Šajā grāmatiņā galvenokārt tika izmantota literatūra vācu valodā. Īpašs akcents tika likts uz Šveicē izveidoto iniciatīvu par naudas un banku sistēmas reformu. Šveices iniciatīva balstās uz Jozefa Hubera un viņa domu biedru izstrādātajām idejām, kuras šeit diezgan izvērsti tika apskatītas. No otras puses, tika mēģināts parādīt, vai arī Latvijā tāda reforma ir iespējama un ko tā dotu.

Naudas un banku sistēmas reforma Latvijā ne tikai ir iespējama, tā ir steidzami nepieciešama. Latvija šodien ir katastrofālā atkarības stāvoklī no kreditoriem un to kredītiem, kurus tā nekad nespēs atmaksāt. Jo Latvija, pasludinot sevi par mazu un atvērtu ekonomiku, ir liegusi iespējas atbalstīt savu uzņēmējdarbību, savu pašnodrošināšanos. Valstij bez savas tautsaimniecības nav izredžu atmaksāt parādus, lai arī kā tiktu celti nodokļi. Krīzē uzsāktā bardzības politika pret tautu netiek atcelta. Gluži otrādi, presē parādās jauni bardzības draudi tautai. Dēļ dalības Eiropas Savienībā ir zaudēta Latvijas pašnoteikšanās. Visa likumdošana, normas un standarti ir pakļauti Eiropas Savienības milzu uzņēmumu untumiem un iegribām. Jo Eiropas Savienības dibināšanas mērķis, kas arī norādīts Eiropas Savienības konstitūcijā (Lisabonas līgumos), ir liberāla politika kapitāla interesēs. Ar savām šodienas iespējām šajā kailajā pakļautībā mēs nespējam konkurēt ražojumos un pakalpojumos ar Eiropas Savienības valstīm. Vienīgais, ko mēs vēl spējam pārdot Eiropas Savienības tirgum negodīgās konkurences sistēmā ir mūsu resursi, kas sevī ietver arī izglītoto, čaklo un pakļāvīgo darbaspēku un mūsu bērnus un mazbērnus.

Tādēļ es ļoti ceru, ka – līdzīgi kā Šveicē – arī Latvijā tauta reiz modīsies un izveidos iniciatīvu tautas nobalsošanai par demokrātiskas naudas un banku sistēmas reformu. Vai mēs esam sliktāki par šveiciešiem? Vai mēs esam mazāk gudri? Vai mēs neprotam strādāt? Vai mēs esam slinkāki? Vai mums zeme sliktāka? Kas mums varbūt trūkst, – tā ir pašapziņa un drosme rīkoties suverēni savas tautas un valsts interesēs.
 


 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu