Finks kļūdījās - Publicistika - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Finks kļūdījās

Publicējis Alma Kopa sadaļā Sabiedrība · 9/10/2014 13:56:58

Nolēmu uzrakstīt, jo man ir apnicis skatīties, kā šis E. Finka kļūdainais pareģojums laiku pa laikam tiek pielietots un publicēts, lai maldinātu tautu, lai manipulētu ar mums. Būsim gudri un domāsim līdzi! Neļausim mūs mānīt ar kļūdainiem pareģojumiem!

"Latvijā atkal plivinās sarkanbaltsarkano karogu, pie varas būs komunisti. Tas ilgs vairākus gadus."


Šim teikumam var piekrist. Nu jau šī karogu plivināšana un melus (pseido, viltus, neīstas) neatkarības daudzināšana noris 24 gadus. 24 gadus pie varas ir tie paši agrākie komunisti, viņu pēcteči un tās pašas politikas, tikai citās drānās īstenotāji.


"Komunisti nedarbosies latviešu tautai, krievu interesēs."


Šeit ir pirmā Finka kļūda. Jo tagad pie varas esošie nedarbojas komunistu interesēs un nedarbojas arī krievu interesēs. Krievus viņi nicina ne mazāk kā latviešus. Pat vēl vairāk, jo uzskata tos par otrās šķiras cilvēkiem, izslēdzot netikumīgi tos no sabiedriskās dzīves aktīvas līdzdalības pirms 24 gadiem, atņemot tiem pilsoņa statusu. Pasaulē tas ir vienreizējs un unikāls valsts mēroga netikumības gadījums. Tautu, varas pārstāvji plānveidā iznīcina. To sauc par genocīdu. Tiek radīta tāda situācija un pieņemti tādi likumi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku izdzītu svešumā verdzībā, lai pēc iespējas vairāk izjauktu ģimeņu, lai pēc iespējas vairāk cilvēkus padarītu slimus, gan ar depresijām, gan alkoholismu un narkomāniju, tā, lai tie ātrāk nomirtu, lai mazāk būtu cilvēku, lai mazāk būtu jāmaksā pensijas. Tiek darīts viss, lai Latvijā dzimtu pēc iespējas mazāk bērnu. To visu nosaka un regulē gan likumdošanas, gan izpildu, gan tiesu vara. Tas ir viņu rokās. No likumiem, to īstenošanas un kontrolēšanas ir atkarīgas mūsu, kā sabiedrības, kopdzīve savās mājās, savā dzimtenē, mūsu savstarpējās attiecības, un iespēja saimniekot un attīstīties. Visvairāk cieš lauku reģioni, kur tradicionāli vairāk dzīvo tieši latvieši. Tādēļ var uzskatīt, ka plānveidā tiek iznīcināta tieši latviešu tauta un tās kultūra.

Lai arī no komunistiem cēlušies, tie nav komunisti, kas tagad iznīcina Latviju. Tie ir "jaunās pasaules kārtības" ieviesēji Latvijā. Vienkāršiem vārdiem sakot, tie ir masoni. Man grūti teikt, kādēļ Finks nesauca šos neliešus īstajā vārdā. Varbūt viņam bija kāds personīgs naids pret komunistiem vai krieviem, varbūt tā bija neziņa vai vienkārši kļūda. Jāatzīmē gan, ka lielākā daļa komunistu, tieši PSRS otrajā pastāvēšanas perioda daļā bija masoni un masonu vadīti. PSRS dibināšanas laikā masonu bija procentuāli daudz mazāk. Varbūt tieši šis iemesls, ka gan lielu daļu komunistus, gan arī šodienas Latvijas varu veido un vada dažādas masonu ložas, lika Finkam domāt, ka tas ir viens un tas pats. Tādēļ viņš vienkāršoti nosauca šodienas Latvijas varas pārstāvjus par komunistiem. Varbūt arī tādēļ viņam šķita, ka komunisti darbosies krievu interesēs. Bet tā gluži tas nav. Jo masonu augstākā priekšniecība nav ne krievi, ne tie atrodas Krievijā. Par masoniem un to dažādajām ložām ir ļoti daudz rakstīts, tādēļ es te neiedziļināšos. Pateikšu tikai tik daudz, ka "Jaunās pasaules kārtības" ordenis ir dibināts Vācijā 18. gs. vidū. Tas ir arī pašreiz pasaulē vadošais ordenis. Šis ordenis šodien pilnībā nosaka, piemēram, ASV politiku. Latvijas sabiedriskajā apritē kursē ļoti gari masonu saraksti.

Masoni šodien ir izplatījušies pa visu pasauli. Tas jau arī ir viens no viņu pamatmērķiem. Tos droši var saukt par 5. kolonu. Šis apzīmējums cēlies no spāņu valodas Spānijas pilsoņu kara laikā. Sākotnēji tieši tur par 5. kolonu sauca tos cilvēkus, kuri bieži būdami spāņi, simpatizēja ārvalstīm. Bieži tie pat bija ārvalstu aģenti. Tie nodarbojās ar karaspēka un valsts iedzīvotāju demoralizēšanu, manipulatīvi pakļaujot tos svešiem tikumiem, svešai kultūrai, svešām vērtībām, svešām tradīcijām, svešiem mērķiem. Tie nodarbojās ar spiegošanu, tautas musināšanu uz nemieriem, panikas celšanu (kā pirms 12. Saeimas vēlēšanām to darīja Māra Zālīte), diversiju un citu pretvalstisku darbību veikšanu.

Masonu ļoti daudz ir arī Krievijā. Krievijā viņu vara ir gandrīz tikpat stipra kā Latvijā. Šajā sakarībā būtu vietā piezīmēt, ka I. Sudrabas sakari Krievijā ir tieši ar Krievijas 5. kolonu, tātad turienes masoniem, kuri tāpat kā Latvijas masoni, pakļaujas galvenokārt "jaunās pasaules kārtības" ordenim, un ne ar patiesajiem Krievijas patriotiem. Ar V. Putinu I. Sudrabai nav nekā kopēja.

"Daudz būs runu par brīvību un neatkarību. Tas būs tukšas muldēšanas laiks. Joprojām būs tas pats viss sliktais pret latviešiem."


Par šo laikam jau neviens nešaubās. Par brīvību un neatkarību tiek runāts ir visur, jebkurā pasākumā, gan valsts organizēta, gan arī nelielā liekuļu organizētā privātā tikšanās reizē. Neatkarīgi no tā, vai tas būtu kultūras, sporta, politisks, zinātnisks, piemiņas, pieaugušo vai bērnu pasākums. Visur tiek pieminēta brīvība un neatkarība. Bet ne tauta, ne valsts nav ne brīva, ne arī neatkarīga. Sasaistīti svešos likumos, normās, noteikumos, regulās, direktīvās un līgumos esam tik ļoti, kā vēl nekad Latvijas un mūsu tautas vēsturē. Ne mums sava monetārā, ne drošības, ne iekšējā (izglītības, veselības, tautsaimniecības, vides), ne kultūras, ne ārējā politika. No tribīnes tiek smuki runāts, bet gan valsts, gan tauta tiek soli, pa solim iznīcinātas.

"Komunisti padarīs latviešus plikus un nabagus. Paši viņi savāks lielas vērtības. Tās iegūs krievi un žīdi. Tās nebūs godīgā ceļā iegūtas vērtības."


Tie, kuri mūs pēdējos 24 gados padara plikus, oficiāli vairs nav komunisti (skatīt augstāk). Daļēji tie ir izbijušie komunisti, daļēji tie ir kangari, kuri apmēram pēc 50 gadiem politiskajā trimdā atgriezās, lai atgūtu ar uzviju to "kumosu", kuru reiz bija pazaudējuši (visbiežāk) to vecāki. Bet ne jau visi, kuri atgriezās, bija patiesi mūsu tautas dēli un meitas, patiesi Latvijas zemes mīlētāji un kultūras cienītāji. Visbiežāk tie bija ļoti turīgi kapitāla un īpašumu turētāji. Kā un kad to kapitāls un īpašumi bija uzkrāti, mēs varam spriest arī no daudzajām arhīva ziņām, pētnieciskajiem darbiem un literatūras pieminekļiem, piemēram "Pie bagātās kundzes", "Akmeņainais ceļš", "Zaļā zeme", un daudziem citiem.

Parastais Latvijas zemnieks, kuram bija daži hektāri zemes un neliela saimniecība, visbiežāk nenonāca ne Vācijā, ne Šveicē, ne Kanādā vai Parīzē, bet, gan zaudējot savu īpašumu, tas pavadīja smagus gadus Sibīrijā. Pie pirmās iespējas viņš atgriezās dzimtenē, savās mājās.

Spilgtākie no tiem, kuri atgriezās no Londonām, Kanādām, Parīzēm un citām rietumu "attīstītajām" valstīm bieži bija izgājuši masonu ložu skolas. Bija devuši šīm organizācijām zvērestus. Masonu ložu zvēresta pamatā ir solījums, mūžīgi un visās dzīves situācijās kalpot vienīgi savai ložai, un nekad neko nedarīt pret ložas interesēm. Šādu zvērestu var salīdzināt ar mafijas piederību. Šo līgumu vienkāršajā valodā literatūrā jau izsenis sauc arī par līgumu ar sātanu.

Tātad šīs spilgtākās personas (Finks tos maldīgi vai vienkāršoti dēvē par komunistiem), kuras varēja piederēt sākotnēji dažādām tautām: ebrejiem, latviešiem, vāciešiem, krieviem un citam, atgriezās "brīvajā" Latvijā jau ar konkrētu uzdevumu īstenot šeit savas masonu ložas intereses. Lai to darītu, viņi iefiltrējas visos vadošajos un redzamajos posteņos visos līmeņos: politikā, sportā, kultūrā, zinātnē, izglītībā, medicīnā, pārvaldē, uzņēmējdarbībā. Viņi viens otram palīdz un viens otru atbalsta, kā jau stipra organizācija, kā mafija ar stiprām saitēm. Iefiltrēšanās un citu cilvēku manipulēšana savas masonu ložas interesēs ir viņu pienākums. Par sava pienākuma labu izpildi, viņi virzās savā masonu ložā augstāk pa hierarhijas kāpnēm. Viens no uzdevumiem var būt arī jaunās paaudzes, talantīgāko sabiedrības pārstāvju ievilināšana savos tīklos, piesolot tiem ātru karjeru un materiālo nodrošinātību. Ārā no turienes nevar tikt, tāpat kā nevar izstāties no mafijas.

Viena no spilgtākām masonēm, kura savu masonību arī publiski atzīst, ir bijusī Latvijas Prezidente, no Kanādas atgriezusies latviete (!), Vaira Vīķe-Freiberga. Tādēļ arī nav nekādu brīnumu, ka tas ko viņa, būdama par Latvijas Valsts prezidenti, 8 gadu laikā izdarīja, Latvijai ir nesis tikai postu. Par to katrs var pārliecināties, paskatoties, kādus likumus viņa ir ierosinājusi, pieņēmusi un ratificējusi, un kāda ir to gadu statistika.

Tādēļ domāju, ka Finka teiktais, ka lielas vērtības "iegūs krievi un žīdi" ir neprecīzs un maldinošs. Kaut arī par žīdu tiek saukti visdažādāko tautību neģēlnieki, parasti gan par žīdiem uzskata ebrejus. Pareizāk tādēļ būtu teikt, "mūsu zemes lielākās vērtības iegūs dažādu tautību masoni". Kā mēs zinām un atceramies "viena lata" fabriku pirkumus, šoka terapijas īstenošanu, privatizācijas un spekulācijas vilni, plānotās krīzes, tautsaimniecības, lauksaimniecības un rūpniecības iznīcināšanu, šie labumi un vērtības nebija iegūti godīgā ceļā.

"Tad – es nevaru pateikt, kā tas iznāks – bet viņi būs spiesti atdot visu atņemto latviešiem atpakaļ. Būs milzīgs pasaules spiediens- krievi un visi svešie dabūs braukt Prom"…


Turpinot savus augstāk uzsāktos argumentus, varu paturpināt, ka tas nozīmē, ka arī šajā pēdējā teikumā Finks attiecīgi ir maldījies. Jo ja mēs saprotam, ka ne jau krievi mūs iznīcina, bet gan dažādu tautību masoni, tad aplami ir teikt, ka krievi dabūs braukt prom. Prom dabūs braukt visu tautību masoni! Un te es Finkam varu piekrist! Pienāks laiks, kad uz visiem masoniem Latvijā būs milzīgs spiediens, uz latviešiem, krieviem, ebrejiem, vāciešiem, amerikāņiem, ukraiņiem un citiem. Visi viņi būs spiesti braukt prom! Pavisam noteikti un diezgan drīz pienāks Latvijā laiki, kad masonus te padzīs ar likuma spēku!

Kad tas notiks? Kad Latvija atbrīvosies no parazītiem un iznīcinātājiem?

Kad mēs pārstāsim nekritiski skatīties uz šo Finka pareģojumu. Finks bija arī jautrs cilvēks. Viņš varēja vienkārši pajokot! Mums jāvērtē kritiski, ko viņš pareģojis! Un nevajag arī ticēt, ka nāks kāda "Finka Laimdota" un glābs Latviju! Aizmirstiet! Nenāks! Pašiem vien būs sevi jāglābj!

Tad, kad mēs pārstāsim ticēt meliem.
Kad atmaskosim masonus, 5. kolonu.
Kad neļausimies demoralizēšanai, musināšanai, panikas celšanai, diversijām. Neļausim sevi manipulēt.
Kad mēs sāksim paši domāt.
Kad mēs sāksim paši vērtēt.
Kad mēs ieklausīsimies savā sirdsapziņā.
Tad, kad mēs atgriezīsimies uz Dieva taisno ceļu.
Tad, kad mēs lauzīsim visus omulības, bezatbildības, kāres un nodevības līgumus ar sātanu.
Tad, kad mēs sapratīsim, kas ir mūsu, kā cilvēku sūtība uz šīs zemes.
Tad, kad mēs sapratīsim, kas ir latvietis.
Tad, kad mēs sapratīsim latvieša sūtību.

Tad, kad mēs izveidosim latviešu tautu. Jo pagaidām nav tādas latviešu tautas, kas par savām interesēm iestātos. Ir latviešu tautas egoistiski pārstāvji, kuri pilda Latvijā masonu izvirzītos mērķu (savas karjeras un materiālā stāvokļa uzlabošanas uzdevumā, vai piespiedu kārtā), vai arī vienkārši egoistiski dzīvo tikai savām interesēm, sev, savai ģimenei, mājai, dārzam. Egoisti un individuālisti vēl neveido tautu. Tauta veidojas tad, kad kādai sabiedrības grupai ar kopēju valodu un kultūru rodas arī kopējas sabiedrikas intereses, kuras tā vērtē augstāk par katra atsevišķā indivīda interesēm.

Tad, kad mēs organizēsimies Latvijas tautā. Jo Latvijā 40% iedzīvotāju nepieder latviešu tautai. Un tikai kopā mēs varam izveidot sev jaunu valsti pēc sava prāta.
Tad, kad mēs atgūsim pašcieņu, ne tikai kā indivīdi, bet kā tauta.
Tad, kad mēs nebaidīsimies pārstāvēt sevi, savu pārliecību, tikumus, tradīciju, dzīvesveidu. Kad mūsu sirdsapziņa būs atkal tīra un skaidra.

Kad mēs nesapratīsim masonu saukli "krievi nāk!", jo mēs vairs nebaidīsimies no mūsu kaimiņiem. (Jo būsim sapratuši, kas ir mūsu naidnieki, un kas mūsu sabiedrotie.)

Tas notiks tad, kad mēs kā vienota tauta paši pieņemsim sev jaunu Satversmi, kura kalpos tikai mūsu pašu, Latvijas tautas interesēm.
Kad mēs nebaidīsimies būt suverēni, pašnoteikti un pašnodrošināti visās lietās: kultūras, naudas, drošības, iekšējās un ārējās politikas jautājumos.
Tad nevienam masonam te vairs nebūs vietas!

Tie, kuri nepaspēs aizbraukt prom, tiks saukti pie atbildības, tiesāti, sodīti un likti cietumā. Tiem būs jāatmaksā un jāatlīdzina viss tas mūsu tautai, ko tie mums ir atņēmuši. Tiem būs jākompensē posts, kurā tie mūs noveduši. Jāatlīdzina par katru nepiedzimušu bērnu, par katru priekšlaicīgi nomirušu cilvēku, par katru izjauktu ģimeni un par katru neiegūtu izglītību, par katru iznīcinātu uzņēmumu un saimniecību.

Tad viņi bēgs, kā žurkas un tarakāni tautas tiesas dienā.  

PS: Finka citātus ņemu no lapas:
https://www.draugiem.lv/#/user/4393279/blog/?p=12468833

Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu