Andreas Popp sazvērestības un nesazvērestības teorijas - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

Andreas Popp sazvērestības un nesazvērestības teorijas

Analītika > Visaptverošs

Autore: Alma Kopa, pirmpublicejums diena.lv/blogi/suverenssuverens 27.04.2013

Šodienas ātro pārmaiņu pasaulē, arvien retāk sastopama konkrēta un lietišķa komunikācija, arī sarunā par elementārām lietām. Kā gan mēs varam panākt, lai mūsu kopējie rati pilnībā nenogrimtu aplamās sistēmas purvā, ja mēs vairs neprotam viens ar otru skaidri un konstruktīvi sarunāties?*

Personas, kuras šķietami pieņem lēmumus gan zinātnē, gan politikā, liekas nav ieinteresētas skaidri izteikties, nepieļaujot savu izteikumu dažādas interpretācijas. Tieši otrādi, izsakoties skaidri, tie ieņemtu konkrētas pozīcijas. Tas nav viņu interesēs, jo izsakoties nekonkrēti, tie atstāj sev visas iespējas iepriekš teikto atkarībā no vēlamās situācijas interpretēt.

Lietu un terminu eksakta definēšana ir neatņemama lietišķas komunikācijas sastāvdaļa. Pretēji tam, termini bieži tiek apzināti deformēti, aplipināti ar garīgiem vīrusiem, lai apmiglotu to patieso nozīmi. Šis salīdzinājums ir ņemts no MEM-pētniecības
1). Ar to tiek apzīmēta terminu un vārdu nepareiza lietošana, vai pat to (sākotnējās vai pamat-) nozīmes, jēgas izmainīšana. Izmantojot tādu deformētu leksiku, var šķietami saprātīgus vārdus un apzīmējumus izmantot kā garīgus vīrusus un infiltrēt tos tā sabiedrībā, ka tie ne tikai deformē pateiktā jēgu, bet var pat radīt sabiedrībā noraidošu reakciju.

Pārāk bieži novērojams, ka runāšanas izrādēs (talkshow), parlamentā, mēdijos, pat alternatīvajos interneta blogos, u.t.t pastāvīgi tiek pielietoti šie vārdiskie ieroči, lai diskreditētu citādi domājošos.

Šodien es vēlos savu uzmanību veltīt kādam modernam vārdam, kas ir klasisks piemērs, kā deformēt brīvi domājošus cilvēkus. Es pievēršos vārdam sazvērestības teorija (Verschwoerungstheorie).

Nesen es runāju kādas lietpratīgas publikas priekšā Ziemeļreinā-Vestfālenē, kura sastāvēja no panākumiem bagātiem menedžeriem, zinātniekiem un politiķiem. Mani parasti ļoti apdomāti izvēlētie vārdi radīja arī tur klausītājos jautājumus. Par to es ļoti priecājos, jo tādējādi es varu paskaidrot savus izvēlētos vārdus. Šeit būtu nevietā domāt, ka es sevi paceļu visu vārdu definētāja lomā. Bet es varu sevi ierobežot tikai tos vārdus savās runās izmantot, kurus es varu paskaidrot. Kas ne vienmēr izdodas.

Savas runas laikā es nosaucu vairākas zīmes, kas norāda uz Eiropas Savienības lobiju. Kad kāds klausītājs manus izteikumus apzīmēja par sazvērestības teoriju, es priecājos un pateicos par konstruktīvo piezīmi. Kad es pamanīju nelielu viņa apjukumu, nolēmu šo terminu - sazvērestības teorija - tuvāk paskaidrot.  

Tas ir no diviem vārdiem salikts lietvārds (vācu valodā), "sazvērestība un teorija". Leksikonos un vārdnīcās var atrast vārda "sazvērestība" nozīmi, "sadarbība kādā slepenā, nelegālā vai neleģitīmā nolūkā". Piemēram, vecāku sazvērestība pret maziem bērniem, kad tie savus bērnus māna par Ziemassvētku vecīti. Šeit protams nav nelegāla vai neleģitīma nolūka, bet ir vecāku kopēja sadarbība bērna maldināšanā, tātad sazvērestība. Īstenībā visa mūsu dzīve ir caurvīta ar slepenām norunām un sazvērestībām, ar kurām tiek mēģināts mānīt citus cilvēkus. Mazliet tik jāpadomā, lai saprastu. Piemēram, starp firmām un konkurentiem, kā arī privātajās attiecībās, kad draugi iepriekš pārrunā savu nostāju, pirms tie tiekas ar citiem ("draugiem").

Otro vārdu "teorija", var definēt kā "realitātes modelis, kas pamatojas uz novērojumiem, zīmēm vai prognozēm". Turpinot Ziemassvētku vecīša piemēru, noteikti ir bērni, kuri nojauš vecāku kopējo norunāto slepeno rīcību, tātad, nojauš sazvērestību. Šie bērni saskata šajā ziņā kādu realitātes modeli, izvirza teoriju. Pēc definīcijas šos vērīgākos bērnus varētu slavēt un nosaukt par sazvērestības teorētiķiem. Bet kādēļ šis jēdziens "sazvērestības teorija" rada mūsos negatīvas asociācijas?  Acīm redzot te ir darīšana ar MEMētisku lietvārdu, tātad gara vīrusu, par ko bija sākumā runa.

Mūsu pasaule ir pilna ar redzamiem un neredzamiem MEMiem, kas mūsu komunikāciju (un sadarbību; tulka papildinājums) stipri apgrūtina. Sazvērestības teorijas iespējai vajadzētu būt par pamatu katram nopietnam zinātniskam pētījumam. Varētu taču būt, ka šķietami pierādīti apgalvojumi ir noteiktu lobiju interesēs radušies, kuri tādējādi vēlas attīstīt jaunus tirgus. Kā nekā, mūsu ekonomikas sistēma pakļaujas pastāvīgam izaugsmes spiedienam, par kuru mēs vienmēr no jauna atgādinām.

Ikdienā es pazīstu daudzus sazvērestības teorētiķus, kuri sevi par tādiem neuzskata. Piemēram, kad īsi pirms brīvdienām visas benzīna uzpildes stacijas vienlaicīgi paaugstina savas cenas, naftas koncerniem tiek  piedēvēta slepena cenu noruna nelegālā nolūkā. Tātad sazvērestība. Šāds uz zīmēm un pieņēmumiem (novērojumiem) balstīts apgalvojums bez pierādījumiem ir tikai teorija.  Tātad arī šeit runa ir par sazvērestības teoriju. Un to ir viegli noskaidrot uzdodot jautājumu: cui bono (kam tas ir izdevīgi).

Atliek secināt, ka tas, kurš nav sazvērestības teorētiķis tic, ka Ziemassvētku vecītis reāli īstenībā eksistē, un naftas koncerni neizmanto visas iespējas, lai īstenotu savas komerciālās intereses. Tāds tātad tic visam, ko viņam stāsta. Jo viņš nepieļauj sazvērestību iespējamību kā tādu.

Iesim vēl vienu soli tālāk un paskatīsimies, ko rada tāda nevīžīga vārdu pielietošana. Piemēram, 9/11 (11. sep. 2001. g. ASV) ASV administrācijas neslēguma ziņojums par terora aktu ir zīmju un daļēju pierādījumu apkopojums, kuram jāpierāda Usama Bin Ladina un dažādu līdzdalībnieku sazvērestību. Saskaņā ar neskaidrajiem pierādījumiem šis ziņojums, protams, uzskatāms par teoriju. Kopumā šeit ir runa par valdības un mēdiju radītu un izplatītu sazvērestības teoriju.

Pretēji tam pastāv arī citas lietpratīgas personas, kā piemēram vairāk nekā tūkstotis arhitektu un inženieru apvienība (Architects & Engineers for 9/11 Truth, www.ae911truth.org), kuri pēc zīmju un daļēju pierādījumu analīzes nonākuši pie pavisam atšķirīgām sazvērestības teorijām. Svarīgi saprast, ka bieži vairākas teorijas sazvērestībā konkurē. Rūgtumu rada tas, ka vieni dod sev pilnvaras otrus, nosaucot par sazvērestības teorētiķiem, deformēt. Jo šis termins nevietā rada negatīvas emocijas. Šeit vajadzētu šaubīties par oficiālo valsts orgānu nopietnību, kuri paši savu sazvērestības teoriju neuzskata par sazvērestības teoriju, bet citu teorijas gan. Šādas varas elites reakcija stiprina aizdomas, ka tā nav ieinteresēta lietišķā notikumu atainošanā, bet gan noteiktu dogmu ieviešanā un uzturēšanā. Jā un šī, protams, atkal ir kārtējā sazvērestības teorija.

Blakus sazvērestības teorētiķiem pastāv arī vesela sazvērestības noliedzēju nozare. Sazvērestības noliegšana definējama kā "apgalvojums, ka notikums nav kādas sazvērestības rezultāts". Pierādīt, ka kaut kas nepastāv ir praktiski neiespējami. Šī nozare attīstījās mainstream žurnalisma ietvaros. Tā neveicina lietišķu notikumu izpratni, bet gan enerģētiski uztur maldu sveces.

Starp citu, tas, kurš pārliecināts, ka lielie mēdiju koncerni objektīvi informē masas, un ignorē komerciālo izdevību, ka tie tikai patiesībai kalpo, drīkst sevi mierīgi saukt par ne-sazvērstības teorētiķi (teorija par pasauli bez slepenām norunām). Tas pats attiecas uz visiem pilsoņiem, kuri uzskata, ka deputāti pārstāv tikai tautas intereses un iestājas par tautas labklājību, un nekad nepadodas nekādām slepenām norunām savos kabinetos, kādu citu (piemēram, savu) interešu nolūkā, par kurām tie nav pārliecināti.

Aizdomas un pētīšanu par slepenu norunu eksistenci agrāk sauca par investigatīvu publicistiku. Tai vajadzētu atgriezt reputāciju. Pretējā gadījumā mēs atņemam sav lielu daļu domu procesu un ierobežojam sev labāko iespēju atrast patiesību.

Sazvērestības teorijas priekšrocības ir tās, ka teorijas vienmēr var uzlabot vai atspēkot, rodoties jaunām atziņām. Mums vajadzētu ļoti apdomīgi un mierīgi izturēties pret šo jēdzienu, katru reizi, kad mēs to dzirdam. Jo sazvērestības teorētiķis varētu izrādīties daudz nopietnāks domātājs, nekā tas, kurš šo jēdzienu izmanto kā ieroci, lai apklusinātu domātāju. Šeit mēs redzam, cik svarīgi ir izmantot jēdzienus pareizi, lai nediskreditētu citus cilvēkus. Ir ļoti daudz modernu jēdzienu, kurus vajadzētu definēt: antisemītisms, ekstrēmisms, brīvība, humānisms, nacionālisms, reģionālisms, pacifisms, radikalitāte, rasisms, suverenitāte, patiesība, u.t.t.

Kā gan mēs citādi spēsim konstruktīvi sarunāties? Varbūt tas pat nav vēlams? O, te atkal rodas jauna sazvērestības teorija. Es atzīstu sevi par sazvērestības teorētiķi. Visu citu es uzskatu par naivu (ne-sazvērestības teorētiķi) vai par augstprātību (kā sazvērestības noliedzēji).

Ja es vēlos pētīt bez aizspriedumiem, tad man ļoti saudzīgi jāizturas pret vārdu "patiesība". Jo es zinu, ka es nekad nevaru zināt visus pierādījumus un visas zīmes, kuras mani novedušas pie maniem uzskatiem. Piemēram, mana pieredze ļauj man uzskatīt, ka mēs pilsoņi tiekam politiski manipulēti caur cilvēkiem, kuri nerāda savas identitātes lielajos mēdijos, bet gan sazvērestīgi aiz muguras lemj. Kā piemērs tam ir skumjā tā dēvētā finanšu krīze, kura patiesībā ir sistēmas dilemma (tulk.: Slēdziens, kas satur divas premisas, kuras izslēdz viena otru) par ko mēs zināšanu manufaktūrā bieži rakstam. Lielās mēdiju kompānijas neļauj saskatīt to, ka tās vēlas  izgaismot īstos krīzes cēloņus. Drīzāk tās apraksta simptomu ārstēšanu, kas ar matemātisku precizitāti nevar tikt aprakstīts. Daudzas gudras galvas, arī zinātnieki atkal un atkal pierāda, ka uzņemtais ceļš ved tikai uz nabadzību. Man ir aizdomas par sazvērestību, ka valdošie varas pārstāvji nevēlas pieļaut, ka cilvēku interesēm kalpojoši modeļi, alternatīvas idejas, nonāk mainstream (galvenajā plūsmā) publicistikā.  To, protams, nav iespējams pierādīt, neizvirzot iepriekš sazvērestības teoriju.

Varbūt tā ir paš-cenzūra, kā plurālisma ignorances sekas? Tas noved pie tā, ka plāns B, kuru piedāvā zinību manufaktūra, sabiedrības informatīvajā laukā vispār netiek diskutēts. Ja mēs neuzdosim jautājumu par varu, bet darbosimies naivi tikai sistēmas ietvaros, mēs maz sasniegsim. Tie, kuri nespēj iztēloties varas kāras personas, kuras slepenās norunās pieļauj pieņemt cilvēkiem kaitīgus lēmumus, tie nav arī spējīgi ievadīt mērķtiecīgas izmaiņas.

Ja kāds uzdrīkstas kādu nojaustu vai izmeklētu sazvērestību nosaukt vārdā, tad tā cilvēka reputāciju centrāli organizēti demontē sazvērestību noliedzēji. Tikmēr pilsoņu masa visu notiekošo vienkārši ignorē. Mūsu hektiskā pasaule pārslogo ļoti daudzus cilvēkus. Slimības kā burn-out un depresijas ir kļuvušas par masu slimībām. Lielākā daļa veselo cilvēku ir pieķērušies uzburtajai pasaules bildei, jo arī viņi ir uz savu (tulk. piez.: fizisko un garīgo) spēju robežām. Vai tas varētu būt par iemeslu agresīviem sazvērestību noliedzējiem apsaukāt cilvēkus par sazvērestības teorētiķiem, kā dažus gadsimtus iepriekš apsukāja citādi domājošus par ķeceriem? ("Ķeceris ir tas, kas apšauba vispārpieņemtus pasaules uzskatus" (apšauba "pareizo" pasauli)). Varbūt tas ir dabisks paš-iedomātās "pareizās" pasaules aizsardzības instinkts, bailes, ka ierastais sabruks, neatkarīgi no tā cik spēcīgi ir pret-argumenti?

Normāli būtu, ja sazvērestības teorijas tiktu sabiedrībā diskutētas. Tādējādi daudzas aizdomas izzustu.


* Andreas Popp ir starptautiski atzīts autors un ekonomikas eksperts. Viņš ir viens no Institut fuer Wirtschaftsforschung un Geselschaftspolitik (Ekonomikas pētniecības un sabiedrības politikas institūts) dibinātajiem. Skatiet šeit lapu www.wissensmanufaktur.net . Tas ir alternatīvo ideju institūts. Šī institūta sistēmas pētnieki iestājas par pilnvērtīgu socialekonomisku kārtību. Noklausoties Popp videomateriālu "Sazvērestības un nesazvērastības teorijas" nenoturējos to neiztulkojot. Tulkoju no videomateriāla (vācu valodā 16 min.), ne no zemāk ievietotā raksta http://www.wissensmanufaktur.net/verschwoerungstheorie . Gribu arī lasītājam par neprofesionālo tulkojumu atvainoties.
1)
Apziņas saturs, kurš komunikācijas laikā tiek tālāk nodots un pavairots. Teorijas pamatlicējs ir evolūcijas biologs Rikards Davkins 1976 gadā.

26 Komentāri
Average Vote: 4.5/5

 
2016-09-14 13:17:55

Report This | Share this: financial assistance for cialis discount card, Viagra, etc.
2016-10-18 08:17:38
I got cheap offers for ordering more cialis pills.
2016-11-24 07:59:23
Nothing found for cialis-australia-org .
2016-12-21 13:37:52
Let alone going out to purchase or get a prescription for viagra equivalent.
2017-01-17 06:13:13
Vitrix » Similar Threads cialis pills and Viagra for weightlifting wft?
2017-01-17 14:59:26
Price for buy levitra online viagra at rite aid,Rite Aid Corporation.
2017-02-09 15:11:43
It wo be better for your acheter en ligne cheap cialis.
2017-02-28 05:25:02
For your convenience, a search was performed using the query fda approved http://cia1sideffects.com/ for bph .
2017-03-21 17:16:41
PRILIGY UND cialis ZUSAMMEN Quick and efficient treatment for less money.
2017-04-14 08:13:52
viagra 100mg precio Atrial Fibrillation</a> for future reference.
2017-04-19 16:40:13
Anadia daily cialis tadacip cipl Ovar viagra medicamento Vale de Cambra v is for viagra Ovar cialis o que ?
2017-05-22 12:48:12
RSS quick online loans instant approval puns feeds cialis pills for sale and intrusive sucidial thoughts.
2017-08-09 13:31:40
Wwwfreeviagracom , recommended dosage for link for you cialis .
2017-10-11 09:08:32
You don’t have prescription for allemagne cialis but need to get one?
2017-11-02 10:55:25
I need a prescription for herbal viagra in canada in .
2017-11-23 08:36:22
What is viagra generic low price for women - and does it even exist?
2017-12-04 11:38:36
viagra purchase visa australia for women does it work - how fast does viagra work .
2017-12-15 08:03:29
Thai men don’t need viagra come far or other pharmaceutical props for their equipment.
2017-12-29 07:40:07
History of generic pills for cheap cialis überdosiert cheaest professional world wide no .
2018-01-23 08:05:21
Your book there con net q cialis is for a generic cover, left, to return, they rely on more expensive.
2018-02-12 09:00:37
House takes comprising how to get a cialis dosage expiration date prescription his pollution for books.
2018-03-05 09:25:06
cialis 20 mg how to use generic , online pharmacy for cialis .
ninest123
2018-03-06 03:56:50
mt0306
ralph lauren
cheap jordan shoes
new balance shoes
converse shoes
ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
uggs outlet
nike outlet
fitflops sale clearance
mcm handbags
coach outlet
yeezy 350 boost
fred perry
cheap jordans
canada goose jackets
air max 2018
polo ralph lauren outlet
red bottom shoes
nike shoes
uggs
hermes outlet
michael kors outlet
valentino shoes
mbt
louis vuitton outlet
pandora charms
nike air max outlet
polo outlet
pandora outlet
mbt shoes
coach factory outlet
michael kors handbags
jordans
cheap uggs
canada goose jackets
kate spade handbag
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
ugg boots
nba jerseys
hermens bags
nike outlet store
adidas nmd
canada goose
cheap nfl jerseys
pandora charms
kate spade
mlb jerseys
adidas nmd
michael kors outlet
adidas yeezy boost
converse outlet store
canada goose outlet
jordan retro 11
canada goose outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet
ralph lauren uk
adidas yeezy
gucci handbags
puma shoes
moncler jackets
mulberry uk
ugg boots
cheap uggs
nike outlet
moncler jackets
oakley sunglasses
louis vuitton
nike outlet online
adidas yeezy boost
ugg boots
coach outlet store
pandora charms
hermes bags
fitflops
yeezy boost
ecco shoes
canada goose uk
air max 97
ugg outlet
canada goose uk
coach outlet
coach outlet
air jordans
canada goose jackets
salvatore ferragamo
canada goose outlet
canada goose outlet
adidas nmd
louis vuitton outlet online
salvatore ferragamo shoes
moncler outlet
timberland boots outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
michael kors outlet
ferragamo shoes
air max 97
adidas outlet
moncler jackets outlet
cheap jordans
pandora jewelry outlet
adidas yeezy
coach outlet
coach factorty outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms sale
pandora jewelry
ugg boots canada
nmd adidas
mulberry outlet
adidas superstar
longchamp outlet
moncler outlet
adidas campus
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet
coach factory outlet
uggs outlet
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
moncler jackets
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin
louis vuitton outlet online
longchamp outlet
ugg boots
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots on sale
ugg boots
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
fitflops
ralph lauren outlet
moncler uk
ferragamo outlet
coach outlet store online clearances
cheap jordans
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store
birkenstock
ugg australia
north face outlet
michael kors outlet
supreme clothing
ralph lauren outlet online
nike air max
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet store
fitflops
coach outlet
birkenstock outlet
coach factory outlet online
mulberry bags
polo ralph lauren
canada goose sale
canada goose uk
adidas nmd
ralph lauren outlet
birkenstock
north face jackets
gucci outlet
pandora charms
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
mcm outlet
tory burch outlet
jordan shoes
coach factory outlet
nike shoes for men
adidas yeezy
cheap jordans
asics shoes
canada goose outlet
nike outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
pandora outlet
michael kors handbags
adidas outlet
hermes handbags
pandora jewelry
ralph lauren
polo outlet
nfl jerseys wholesale
ugg outlet
burberry outlet canada
yeezy boost
ralph lauren outlet
coach factorty outlet
philipp plein outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
reebok shoes
longchamp uk
air max 2017
ralph lauren outlet
michael kors canada
kate spade handbags
coach outlet
canada goose jackets uk
tory burch outlet
coach factory outlet
nike air max
nike shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
ralph lauren outlet
burberry outlet store
canada goose jackets
fitflops
moncler coats
burberry outlet
north face jackets
moncler outlet
christian louboutin outlet
kate spade bags
pandora charms
michael kors outlet
discount oakley sunglasses
supra shoes
nike store
fred perry polo
nmd adidas
coach outlet
cheap ray bans
louis vuitton outlet
jordan retro
oakley sunglasses
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose sale
ralph lauren outlet
red bottoms
polo ralph lauren outlet
air jordan shoes
canada goose sale
adidas shoes
uggs outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
michael kors canada
pandora jewelry
michael kors factory outlet
michael kors
uggs
ralph lauren uk
christian louboutin outlet
ralph lauren outlet
adidas
coach outlet
hermes handbags
pandora charms sale
oakley sunglasses
hermes handbags
nike zoom
birkenstock sandals
coach factory outlet
adidas yeezy
moncler
adidas outlet
prada outlet
canada goose outlet
ugg ustralia
adidas shoes
canada goose outlet
ugg outlet
nike shoes
coach outlet store
ralph lauren uk
moncler outlet
oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
nike air max
adidas shoes
canada goose
nike outlet store
adidas yeezy boost
coach outlet
michael kors outlet online
cheap jordans free shipping
yeezy boost
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstock shoes
michael kors outlet online
canada goose outlet
jordan shoes
new balance outlet
birkenstock sandals
canada goose
cheap nba jerseys
longchamp handbags
supreme clothing
yeezy boost
vans store
adidas yeezy
pandora store
pandora jewelry
prada handbags
canada goose uk
cheap nike air max
tory burch outlet store
canada goose uk
fitflops sale clearance
oakley sunglasses sale
pandora charms
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
ray ban sunglasses discount
cheap ray ban sunglasses
moncler
michael kors outlet
coach factory outlet
birkenstock shoes
red bottoms shoes
fitflops sale clearance
doudoune moncler
timberland boots
air jordans
nmd shoes
michael kors outlet
philipp plein shirt
michael kors handbags
adidas shoes
nfl jerseys wholesale
harden vol 1
pandora charms uk
pandora charms sale clearance
cheap jordans
michael kors uk
louis vuitton outlet store
ugg outlet
coach canada
coach outlet
vans shoes
kate spade outlet
christian louboutin outlet
uggs
mbt shoes
pandora charms
pandora charms
kate spade outlet
moncler jackets
moncler outlet
pandora jewelry official site
cat boots
ralph lauren sale clearance
columbia sportswear
adidas superstar
supreme clothing
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
skechers shoes
canadian goose
supreme new york
michael kors handbags
pandora jewelry
yeezy boost
canada goose outlet
ralph lauren uk
birkenstock sandals
pandora
coach outlet
burberry
pandora outlet
canada goose outlet
coach outlet
ultra boost
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
kate spade
longchamp handbags
tory burch outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach canada
coach factory outlet
cheap jordans for sale
birkenstock sandals
valentino shoes outlet
michael kors outlet
air max 2018
canada goose
coach factory outlet
nike outlet
ecco shoes for men
canada goose
ray ban sunglasses
supra shoes
ray ban sunglasses
canada goose jackets
ugg boots on sale
coach outlet
timberland outlet
adidas shoes
coach outlet
birkenstocks
michael kors outlet online
kate spade
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
michael kors outlet
canada goose outlet
coach outlet
timberland boots
ugg boots
pandora charms sale clearance
moncler outlet
adidas originals
louboutin shoes
coach outlet store
moncler jackets
canada goose outlet
air jordan shoes
uggs canada
canada goose
coach outlet online
ugg boots
kate spade outlet
ugg boots
fitflops sale
jordans
hermes birkin
coach outlet store
longchamp outlet online
pandora jewelry
mt0306
ninest123
2018-03-06 03:56:52
mt0306
ralph lauren
cheap jordan shoes
new balance shoes
converse shoes
ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
uggs outlet
nike outlet
fitflops sale clearance
mcm handbags
coach outlet
yeezy 350 boost
fred perry
cheap jordans
canada goose jackets
air max 2018
polo ralph lauren outlet
red bottom shoes
nike shoes
uggs
hermes outlet
michael kors outlet
valentino shoes
mbt
louis vuitton outlet
pandora charms
nike air max outlet
polo outlet
pandora outlet
mbt shoes
coach factory outlet
michael kors handbags
jordans
cheap uggs
canada goose jackets
kate spade handbag
michael kors outlet clearance
cheap mlb jerseys
ugg boots
nba jerseys
hermens bags
nike outlet store
adidas nmd
canada goose
cheap nfl jerseys
pandora charms
kate spade
mlb jerseys
adidas nmd
michael kors outlet
adidas yeezy boost
converse outlet store
canada goose outlet
jordan retro 11
canada goose outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet
ralph lauren uk
adidas yeezy
gucci handbags
puma shoes
moncler jackets
mulberry uk
ugg boots
cheap uggs
nike outlet
moncler jackets
oakley sunglasses
louis vuitton
nike outlet online
adidas yeezy boost
ugg boots
coach outlet store
pandora charms
hermes bags
fitflops
yeezy boost
ecco shoes
canada goose uk
air max 97
ugg outlet
canada goose uk
coach outlet
coach outlet
air jordans
canada goose jackets
salvatore ferragamo
canada goose outlet
canada goose outlet
adidas nmd
louis vuitton outlet online
salvatore ferragamo shoes
moncler outlet
timberland boots outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
michael kors outlet
ferragamo shoes
air max 97
adidas outlet
moncler jackets outlet
cheap jordans
pandora jewelry outlet
adidas yeezy
coach outlet
coach factorty outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms sale
pandora jewelry
ugg boots canada
nmd adidas
mulberry outlet
adidas superstar
longchamp outlet
moncler outlet
adidas campus
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet
coach factory outlet
uggs outlet
jordan shoes
polo ralph lauren outlet
moncler jackets
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin
louis vuitton outlet online
longchamp outlet
ugg boots
ugg outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots on sale
ugg boots
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
fitflops
ralph lauren outlet
moncler uk
ferragamo outlet
coach outlet store online clearances
cheap jordans
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store
birkenstock
ugg australia
north face outlet
michael kors outlet
supreme clothing
ralph lauren outlet online
nike air max
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
coach outlet store
fitflops
coach outlet
birkenstock outlet
coach factory outlet online
mulberry bags
polo ralph lauren
canada goose sale
canada goose uk
adidas nmd
ralph lauren outlet
birkenstock
north face jackets
gucci outlet
pandora charms
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
mcm outlet
tory burch outlet
jordan shoes
coach factory outlet
nike shoes for men
adidas yeezy
cheap jordans
asics shoes
canada goose outlet
nike outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
pandora outlet
michael kors handbags
adidas outlet
hermes handbags
pandora jewelry
ralph lauren
polo outlet
nfl jerseys wholesale
ugg outlet
burberry outlet canada
yeezy boost
ralph lauren outlet
coach factorty outlet
philipp plein outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
reebok shoes
longchamp uk
air max 2017
ralph lauren outlet
michael kors canada
kate spade handbags
coach outlet
canada goose jackets uk
tory burch outlet
coach factory outlet
nike air max
nike shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
ralph lauren outlet
burberry outlet store
canada goose jackets
fitflops
moncler coats
burberry outlet
north face jackets
moncler outlet
christian louboutin outlet
kate spade bags
pandora charms
michael kors outlet
discount oakley sunglasses
supra shoes
nike store
fred perry polo
nmd adidas
coach outlet
cheap ray bans
louis vuitton outlet
jordan retro
oakley sunglasses
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose sale
ralph lauren outlet
red bottoms
polo ralph lauren outlet
air jordan shoes
canada goose sale
adidas shoes
uggs outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
michael kors canada
pandora jewelry
michael kors factory outlet
michael kors
uggs
ralph lauren uk
christian louboutin outlet
ralph lauren outlet
adidas
coach outlet
hermes handbags
pandora charms sale
oakley sunglasses
hermes handbags
nike zoom
birkenstock sandals
coach factory outlet
adidas yeezy
moncler
adidas outlet
prada outlet
canada goose outlet
ugg ustralia
adidas shoes
canada goose outlet
ugg outlet
nike shoes
coach outlet store
ralph lauren uk
moncler outlet
oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
nike air max
adidas shoes
canada goose
nike outlet store
adidas yeezy boost
coach outlet
michael kors outlet online
cheap jordans free shipping
yeezy boost
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstock shoes
michael kors outlet online
canada goose outlet
jordan shoes
new balance outlet
birkenstock sandals
canada goose
cheap nba jerseys
longchamp handbags
supreme clothing
yeezy boost
vans store
adidas yeezy
pandora store
pandora jewelry
prada handbags
canada goose uk
cheap nike air max
tory burch outlet store
canada goose uk
fitflops sale clearance
oakley sunglasses sale
pandora charms
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
ray ban sunglasses discount
cheap ray ban sunglasses
moncler
michael kors outlet
coach factory outlet
birkenstock shoes
red bottoms shoes
fitflops sale clearance
doudoune moncler
timberland boots
air jordans
nmd shoes
michael kors outlet
philipp plein shirt
michael kors handbags
adidas shoes
nfl jerseys wholesale
harden vol 1
pandora charms uk
pandora charms sale clearance
cheap jordans
michael kors uk
louis vuitton outlet store
ugg outlet
coach canada
coach outlet
vans shoes
kate spade outlet
christian louboutin outlet
uggs
mbt shoes
pandora charms
pandora charms
kate spade outlet
moncler jackets
moncler outlet
pandora jewelry official site
cat boots
ralph lauren sale clearance
columbia sportswear
adidas superstar
supreme clothing
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
skechers shoes
canadian goose
supreme new york
michael kors handbags
pandora jewelry
yeezy boost
canada goose outlet
ralph lauren uk
birkenstock sandals
pandora
coach outlet
burberry
pandora outlet
canada goose outlet
coach outlet
ultra boost
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
kate spade
longchamp handbags
tory burch outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach canada
coach factory outlet
cheap jordans for sale
birkenstock sandals
valentino shoes outlet
michael kors outlet
air max 2018
canada goose
coach factory outlet
nike outlet
ecco shoes for men
canada goose
ray ban sunglasses
supra shoes
ray ban sunglasses
canada goose jackets
ugg boots on sale
coach outlet
timberland outlet
adidas shoes
coach outlet
birkenstocks
michael kors outlet online
kate spade
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
michael kors outlet
canada goose outlet
coach outlet
timberland boots
ugg boots
pandora charms sale clearance
moncler outlet
adidas originals
louboutin shoes
coach outlet store
moncler jackets
canada goose outlet
air jordan shoes
uggs canada
canada goose
coach outlet online
ugg boots
kate spade outlet
ugg boots
fitflops sale
jordans
hermes birkin
coach outlet store
longchamp outlet online
pandora jewelry
mt0306
2018-12-04 10:42:30
tes saja lah
htlm code
undangan pernikahan
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan unik


ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan simple[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url]

᯸›ፐĬ
2018-12-04 10:43:29
tes saja lah
htlm code
undangan pernikahan
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan unik


ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan simple[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url]

᯸›፨Ĭ
 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu