3.2.2014.tikšanās rezultāti - Latvijas suverēnais suverēns

Meklēt
Go to content

Main menu:

3.2.2014.tikšanās rezultāti

Aktivitātes > 2014

Īsā programma
Latvijas Valsts un Tautas Attīstības Programma

Man pieder tēvu zeme
Ar visām atmatām,
Man pašam kungam būt,
Man pašam arājam.

Latvijas valsts pastāvēšanas mērķis ir latviešu tautas attīstība neierobežotā laika posmā

Tautas garīgā atmoda ir visam pamatā: Dainas dod tautai taisnāko ceļu uz patiesību un latvisko dzīvesziņu, māca mīlēt Tēvzemi. Dainas ir visas tautas nemateriālais jeb garīgais kultūras mantojums. Tas nav ne tirgojam ne pārdodams, ne pērkams. Bez tautas tikumīgas domu un darbu vienotības nav iespējama garīga, saimnieciska un valstiska dzīve un attīstība.


Par pašnoteiktu un pašnodrošinātu Latviju! Par tradicionālo ģimeņu stiprināšanu. Pret neoliberālu politiku sabiedrībā (viendzimumu laulībām, mazu bērnu seksuālo „izglītošanu”, bāriņtiesu patvaļu) un tautsaimniecībā!


Tautas varas stiprināšana un reģionu tiešā pārstāvniecība:

 • Ieviešot tiešo demokrātiju ar regulāriem obligātiem un tautas izvirzītiem referendumiem.  

 • Ieviešot daļēju mažoritārās vēlēšanu sistēmu, kur deputāts ir atsaucams un tiek izvirzīts no vēlēšanu apgabaliem, nevis no partijas. Tas nozīmē, ka daļa deputātu Saeimā pārstāv vispārējās valstiskās intereses, bet daļā ievēlēto deputātu ir vēlēšanu apgabalu pārstāvji un nevis partiju sarakstu pārstāvji.


Demogrāfija: Tautas skaita stabilizēšana, dzimstības veicināšana, tautas veselības stāvokļa uzlabošana, sociālo rādītāju uzlabošana, to vērtēšana augstāk par ekonomikas rādītajiem

Naudas un banku sistēmas reforma:

 • Ieviest Latvijas Republikā suverēnu un demokrātisku latu, kas kalpotu visai sabiedrībai, veicinātu tikumīgu un solidāru ienākumu sadali un vispārēju tautas labklājību.

 • Atbalstīt kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību veidošanu.


Finanses:

 • Mazināt ienākumu nodokļu nastu.

 • Ieviest progresīvo IIN nodokli.

 • Atcelt pievienotās vērtības nodokli pirmās nepieciešamības pārtikas precēm (iespējams diferencēts nodoklis atkarībā no preces kaitīguma).

 • Paaugstināt PVN nodokli luksusprecēm.

 • Panākt līdzsvarotu importu un eksportu, bezparādu budžetu.


Tautsaimniecība: Veidot valsts uzņēmumus valsts pasūtījumu izpildei, iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai un līdzsvarotai reģionu attīstībai.

Izglītība:

 • Tautas gara vērtību un dabas zinātņu (pasaules izpratnes) audzināšana un izglītība ir primārais pamatizglītības uzdevums.

 • Pāreja uz trimestru mācību gadu, kas atbilst latviskai dzīves rita izpratnei (1. Trimestris līdz Ziemassvētkiem, 2. Līdz Lieldienām, 3. Līdz Jāņiem)

 • Pāreja uz piecu pakāpju izglītību (pirmsskolas, sākuma, pamatizglītību, profesionālo un augstāko izglītību).


Par iepriekš minētajiem punktiem tikšanās dalībnieki vienojās 3.2.2014. Atļāvos tikai mazliet tos pakoriģēt pēc savas izpratnes. Ja nepieciešami paskaidrojumi, lūdzu, jautājiet. Šie ir tie daži īpašie izvirzītie mērķi, ar kuriem mūsu aktīvistu grupa vēlas atrast sadarbības partnerus un atbalstītājus. Šī nav ne pilna īsā programma, ne arī 4000 zīmju programma.

Tāpat tika nolemts, ka nepieciešama valsts pārvaldes reorganizācija ar līdzsvarotu valsts decentralizācijas un centralizācijas politiku. Mērķis ir apstādināt reģionu depopulāciju (cilvēku piespiedu masveida izceļošanu no atsevišķiem reģioniem), veicināt to tautsaimniecisku atdzimšanu.

Skaidrības labad atgādināšu, ka patiesi pašnoteikta un pašnodrošināta saimniekošana un politika Latvijā ir iespējam, tikai izstājoties no Eiropas Savienības. Tas ir viens no Latvijas un Latvijas sabiedrības attīstības iespējas pamatnosacījumiem. Tādēļ referendums par izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienībā būs pirmais mūsu ierosinātais referendums. Izstāšanās no ES nav mērķis, bet gan instruments (nosacījums), kā sasniegt iepriekš minētos mērķus.

Turpinājumā tēmas, par kurām vēl nav definēti mērķi vai idejas:
Kultūras politika:
Vides aizsardzība:
Lauksaimniecība:
Tieslietas:
Veselības aizsardzība un aprūpe:
Infrastruktūra:
Reģionu attīstība:
Ārējā politika:
Valsts drošība:


Jebkurš, kurš vēlas pievienoties šiem mūsu pamatmērķiem, tiek sirsnīgi aicināts sadarboties. Ir iespējami jeb kādi iedomājamie sadarbības veidi: klātienē un neklātiene, aktīvi un pasīvi, ar idejām, ar sirsnīgu vārdu, ar argumentētu un konstruktīvu kritiku, ar papildus materiālu izstrādi, ar iesaistīšanos diskusijās, ar telpu piedāvāšanu un un un....

Es personīgi nevienam neko nevaru solīt. Ne par to, ka tiks dibināta biedrība, partija vai izveidosies kustība. Neviem nevaru arī solīt nekādus rezultātus, ne procentus. Nesolu arī nekādus posteņus. Neesmu pareģe.

Pagaidām nav pat īsti stabila kodola. Uz vairākām tikšanās reizēm ir bijis pietiekoši daudz personu. Bet diemžēl sastāvs vienmēr ir bijis mainīgs. Ir vairāki stabili atbalstītaji, ir daži reāli darītāji, bet ir tādi, kuri dažādu iemeslu dēļ "atkrīt", jo nesaredz, piemēram, stingru grupas hierarhiju, stingras struktūras, kārtības rulli, nespēj pārliecināt par savas "vienīgās pareizās" ideoloģijas vai "politiskās sektas" pareizību, nesaņem posteņus solījumā, nesaņem konkrētu atbildi par to, cik tad procentu šī vēl nedibinātā partija iegūs, nesaņem atbildi par sponsoriem, jo tādu nav un iespējams arī nbūs.

Bet neskatoties uz šo ne-rozīgo realitāti, es aicinu visus līdzīgi domājošos sadarboties, necerot ne uz ienākumiem, ne slavas, ne varas.:) Sadarboties labās ieceres dēļ.

Papildus informāciju iegūsiet apskatot manus iepriekšējos ierakstus dienasgrāmatā vai arī lapu: http://www.suverenssuverens.org/

Rakstiet, jautājiet!

Ar cieņu,
A.J.

 
Atpakaļ uz lapas sākumu | Atpakaļ uz sākumu